Please choose Language or Country
or

Sůl země: Těžba soli v Halleinu u Salcburku

V Halleinu u Salcburku si lze prohlédnout jeden z nejstarších solných dolů na světě. Zdejší sůl zajistila živobytí mnoha lidem.
Také přinesla bohatství salcburským arcibiskupům a dopomohla Salcburku k jeho dnešní nádheře.

Prameny s obsahem soli objevili nejdříve dávní lovci a sběrači, Keltové začali jako první s těžbou soli v podzemí. Sůl umožnila skladování zásob a dodala připravovaným pokrmům chuť. Lukrativní obchod se solí převzali později arcibiskupové, salcburští zeměpáni, a ze zisků z tohoto obchodu vybudovali ze Salcburkupřepychové barokní sídelní město.

Od roku 1994 je historický solný důl v Halleinu zpřístupněný veřejnosti jako prohlídkový objekt, ale dodnes se v tomto regionu rakouská sůl těží, ale nikoli zde, ale v nedaleké obci Altaussee, kde poklady z prehistorického moře přetrvaly 250 milionů let.

Návštěvníci sjedou v Halleinu pohodlně důlním vláčkem do podzemní štoly a zažijí zajímavé putování do minulosti. Solným dolem je provedou zkušení horníci, kteří jim všechno vysvětlí. Součástí prohlídky je plavba na voru po podzemním jezeře a  jízda po dvou hornických skluzavkách.
Systém podzemních štol se nadále pečlivě udržuje, aby se zabránilo sesuvu hory. Z celkových 65 kilometrů štol, které se nacházejí v 21 horizontech – jak se nazývají podzemní patra v dole – je přístupných dvanáct kilometrů štol v devíti horizontech.

Hrdost horníků z Dürrnbergu a jejich sepětí se světem v podzemí se projevuje tehdy, když předvádějí svůj známý mečový tanec. Horníci z Halleinu ho tančí od roku 1586 ve svém hornickém kroji s vysokými botami a mečem. Tento meč získali v roce 1405 jako oficiálně přiznané privilegium. Tanec více než 80 horníků trvá asi hodinu a symbolizuje různé pracovní postupy v podzemním dole. Proto se uvádí v noci za světel pochodní a za doprovodu hornické kapely.


UŽITEČNÉ ODKAZY:

Solný důl Halleinu
Kromě výše uvedených prohlídek solného dolu pořádá muzeum programy zaměřené na děti a na hledání pokladu v podzemí. Poblíž dolu se nachází keltská vesnice, rekonstruovaná keltská osada, kterou doplňují některé středověké stavby. V tomto skanzenu se názorně předvádí život a práce horníků a jejich rodin od keltského období až po středověk.

Keltská vesnice
Poblíž dolu v Halleinu se nachází keltská vesnice, rekonstruovaná keltská osada, kterou doplňují některé středověké stavby. V tomto skanzenu se názorně předvádí život a práce horníků a jejich rodin od keltského období až po středověk.

Dürrnberský mečový tanec
Typický lidový tanec řemeslnických cechů a zároveň poznávací znamení salcburských venkovanů již od středověku.

Keltské muzeum v Halleinu
Po sérii důlních neštěstí v Dürrnbergu začali s těžbou soli v Halleinu pravděpodobně majitelé solných dolů z Hallstattu, kde se nachází nejstarší doložený solný důl. Z Halleinu se stalo důležité překladiště soli; „bílé zlato“ se odtud dopravovalo na lodích po řece Salzach. V Keltském muzeu je fragmentárně a o 2.500 let později zdokumentováno, jak velký význam hrála sůl v obchodě a jaké zisky přinášela.
Velmi působivým exponátem muzea jsou knížecí hroby. Hrobové výbavy jsou dokladem vysoké kultury Keltů. Byla tu nalezena miska z Atén, bronzová nádobka se stopami kořeněného vína z jižní Evropy a dále železná helmice, která se stala vzorem pro pokrývku hlavy komiksové postavy Asterixe, nebo válečný vůz, který sloužil pouze jako symbol postavení knížete (v alpském terénu v okolí Halleinu by se stejně nedal použít). Ukázkovým exponátem muzea je pro svou kvalitu keltská bronzová konvice s hubičkou.

copyrights obrázků

Účelem dvou hlavních domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagace Rakouska jako prázdninové destinace.