Please choose Language or Country
or

Gotická cesta krajem Mühlviertel

Gotická cesta krajem Mühlviertel, který leží při českých hranicích, propojuje místa s umělecky cennými gotickými památkami. Mühlviertel, nejsevernější region Horního Rakouska , má v sobě cosi tajuplného a mystického. Právě tuto jeho stránku zpřístupňuje návštěvníkům Gotická cesta krajem Mühlviertel , která propojuje 30 dobře zachovalých gotických památek.

U některých z těchto památek si poutník či zájemce o staré sakrální umění musí zazvonit u kostelníka a požádat ho, aby mu kostel otevřel, což ochotně učiní, protože místní jsou na své gotické dědictví náležitě pyšní a rádi o něm všem podají informace.

Jedním příkladem za všechny je světoznámý křídlový oltář v Kefermarktu, který představuje jedno z nejvýznačnějších děl pozdně gotického řezbářského umění. Tvůrce tohoto třídílného oltáře přitom není znám jménem! Uprostřed křídlového oltáře z lipového dřeva jsou postavy svatého Petra, Wolfganga (jemuž je kostel zasvěcen) a Kryštofa, jehož ztvárnění je obzvláště působivé. Pod gotickou síťovou klenbou farního kostela v Kefermarktu se tento oltář skví víc než 500 let.

Také řada dalších kostelů, kaplí a křídlových oltářů v centrální části kraje Mühlviertel svědčí o vytříbeném uměleckém vkusu a hluboké zbožnosti zdejších obyvatel. K zvláště působivým památkam patří impozantní žebrová křížová klenba farního kostela v Gutau, farní kostel v Pabneukirchenu s románským architektonickým pojením a vesnická kaple ve Wienau, postavená jen z žulových kamenů.

Na Gotické cestě v Horním Rakousku nestojí jen kostely. „Hlavní město“ kraje Mühlviertel, Freistadt, je jedinečným souborem pozdně gotické architektury. Téměř úplně zachovalé středověké opevnění, knížecí hrad s profilovanou gotickou věží a výstavné měšťanské domy zpřítomňují návštěvníkům atmosféru středověkého města s jeho historií a mýty.
www.gotikstrasse.at

Nahlédnutí do dějin Rakouska

  • Rudolfova koruna v Klenotnici/Hofburg © Österreich Test / Lois Lammerhuber Rudolfova koruna v Klenotnici/Hofburg © Österreich Test / Lois Lammerhuber
  • Listina Ostarrichi © Österreich Test / Gerhard Trumler Listina Ostarrichi © Österreich Test / Gerhard Trumler
  • Brána Heidentor v Carnuntum, Dolní Rakousko © Österreich Test /  Diejun Brána Heidentor v Carnuntum, Dolní Rakousko © Österreich Test / Diejun

copyrights obrázků

Účelem dvou hlavních domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagace Rakouska jako prázdninové destinace.