Søg

  Indrejse til Østrig

  Østrig har åbnet sine grænser, og indrejse helt uden restriktioner er mulig fra de fleste europæiske lande. Her er der en oversigt vedr. grænseåbninger og indrejsebestemmelser.

  Grænseåbninger og indrejse

  Østrigs grænser er åbne

  Grænserne er åbne for de fleste europæsike lande.

  Ved indrejse fra Danmark er ingen COVID-19 test og ingen karantæne i Østrig nødvendig. Før du planlægger din ferie, bør du altid undersøge de gældende danske rejseanbefalinger. Mere information finder du hos Udenrigsministeriet og hos Statens Serum Institut.

  Du finder også mere information hos Østrigs sundhedsministerie
  Cloud in the shape of Austria
  media_content.tooltip.skipped

  Aktuelle indrejsebestemmelser til Østrig

  Fra Danmark har kan du rejse til Østrig uden fremvisning af en negativ COVID-19-test og uden at gå i kantantæne i Østrig. Forudsætningen er dog, at du kun har opholdt dig i sikre lande de sidste 10 dage inden indrejse, og at du har bopæl eller sædvanlig opholdssted i Danmark. En aktuel liste over sikre lande finder du hos Østrigs udenrigsministerium.

  Ved gennemrejse uden stop kræves normalt ingen test. Stop for at tanke er dog tilladt.

  Østrigere, EU- /EWR- og schweiziske og britiske statsborgere samt personer som har deres bopæl i Østrig, som kommer fra et risikoområde, skal fremvise en sundhedsattest på tysk eller engelsk (med negativ PCR-test som ikke må være ældre end 72 timer). Hvis det ikke var muligt at lave en test, så skal denne laves i løbet af 48 timer efter indrejse og for egen regning. En selvovervåget (hjemme) karantæne er påkrævet, indtil et negativt testresultat foreligger. En aktuel liste over risikoområder finder du hos Østrigs udenrigsministerium.

  Tredjelandsstatsborgere
  har grundlæggende indrejseforbud. Undtaget indrejse fra Schengen-området, når der kan forevises en negativ PCR-test (ikke ældre end 72 timer). Ved indrejsen skal disse personer desuden gå i 10-dages selvovervåget (hjemme-) karantæne.

  Husk, at det ikke kun er de østrigske bestemmelser, der er gældende ved din indrejse, men også reglerne i dit hjemland. Informer dig altid hos Udenrigsministeriet vedr. retningslinjer for udrejse og hjemrejse.

  Bemærk: Vi har undersøgt oplysningerne med største omhu. Men vi er ingen lovgivende myndighed og kan ikke give juridisk bindende informationer. Flere informationer vedr. indrejse kan du finde på sundhedsministeriets hjemmeside.

  De vigtigste spørgsmål og svar

  Kan jeg rejse fra Danmark til Østrig uden en COVID-19 test?
  Østrigs grænser er åbne for Danmark. Forudsætningen er dog, at du ikke har opholdt dig i et risikoområde de sidste 10 dage, og at du har bopæl eller sædvanlig opholdssted i Danmark. Aktuelle risikoområder kan du finde hos Østrigs udenrigsministerium.

  Hvordan kan jeg bevise, at jeg ikke har været i et risikoområde de sidste 10 dage?

  Fx ved at fremvise en bopælsattest, en arbejdsbekræftelse eller en faktura.

  Hvad sker der, hvis jeg ikke kan fremlægge bevis?
  Hvis der er mistanke om, at du har haft ophold i et risikoområde, kan indrejsen stadigvik tillades. Dette er dog kun muligt for østrigske statsborgere, borgere i EU / EWR, Schweiz og Storbritannien samt personer, med bopæl eller sædvanlig opholdssted i Østrig. Der gælder de samme regler som ved indrejse fra andre lande end risikoområderne (se næste spørgsmål).

  Hvad sker der, hvis jeg har været i et andet inden for de sidste 10 dage?
  Hvis du har været i andet land indenfor de sidste 10 dage, er adgang mulig ved fremvisning af en sundhedsattest med en negativ COVID-19 test (ikke ældre end 72 timer). Du kan også vælge at gå i 10-dages karantæne. Hvis COVID-19-testen bliver lavet og er negativ, så kan karantæne afsluttes. Dette er kun muligt for østrigske statsborgere, borgere i EU / EWR, Schweiz og Storbritannien samt personer, med bopæl eller sædvanlig opholdssted i Østrig

  Testen må ikke være ældre end 72 timer. Gælder tidspunktet for testen eller tidspunktet for ​​testresultatet?
  De 72 timer regnes fra tidspunkt for testen.

  Kan tredjelandsstatsborgere rejse ind i Østrig?
  Kun inden for Schengen-området, og kun med negativ COVID-19-test samt karantæne-ophold.

  Hvor kan jeg finde formularerne til sundhedattesten?
  Formularerne kan du downloade på tysk og på engelsk.

  media_content.tooltip.skipped