Please choose Language or Country
or

Tirol: Adlerweg-Schnuppern kod Imsta

Na 280 kilometara i 23 etape proteže se glavna os visinskoga puta Adlerweg („Orlovski put“) između mjesta St. Johann u Tirolu i St. Anton na prijevoju Arlberg. Tko želi upoznati makar nekoliko dionica, neka šatore podigne, primjerice, u regiji Imst-Gurgeltal.

Stupiti na rute Adlerwega moguće je preko koliba Muttekopfhütte, Hanauerhütte i Anhalter Hütte. Osim glavne rute (etape 18. i 19.), za ljude sigurna koraka otvaraju se i neke visokogorske varijante.  Alpske livade u cvatu, planinski potoci koji žubore i snježna polja koja prkose otapanju pružaju intenzivan doživljaj prirode. Uz nešto sreće mogu se ugledati ptice snježnice, divokoze, svisci, jeleni ili žutokljune galice.

Na etapi Adlerwega od hotela Schloss Fernstein do kolibe Anhalter Hütte posebno impozantnom i moćnom ukazuje se litica Heiterwand. Nalazi se južno od skupine planinskih pašnjaka Tarretoner Almen kod Tarrenza, a sa svojih 7,5 kilometara smatra se najdužom zatvorenom liticom u Sjevernim vapnenačkim Alpama. Nakon planinarenja od kolibe Anhalter Hütte do kolibe Muttekopf-Hütte kompenzaciju za napor pruža izvrsna kuhinja na odredištu. Od kolibe Muttekopf-Hütte silazak vodi u Hoch Imst, gdje „alpska vijugava željeznica“ Alpine Coaster mami na razantnu vožnju. Na putu u smjeru Imsta planinara na ulazu u grad očekuje dražestan krajolik, aranžiran od klanca Rosengartenschlucht i jame Blaue Grotte.


Daljnje informacije:
http://www.tirol.at/reisefuehrer/sport/wandern/weitwandern

Tourismusverband Imst-Gurgltal
E-Mail: info@imst.at
Web: www.imst.at
T.: +43/(0)5412/6910-0

Tirol: Adlerweg-Schnuppern kod Imsta

Autorska prava

Osnovna svrha dvije domene www.austria.info i www.austriatourism.com je promocija Austrije kao destinacije za odmor.