Please choose Language or Country
or

Obveza informiranja

Na ovoj stranici informirat ćemo Vas u skladu s člancima 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka o obradi Vaših osobnih podataka i prava koja Vi imate kao subjekt podataka. 

Ime i kontakt podaci 

Za obradu podataka odgovoran je:

Austrijski promidžbeni ured za turizam (Österreich Werbung)

Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Beč, Austrija
Tel.: +43 1 588 66-0 
Fax: +43 1 588 66-40
E-mail: datenschutz@austria.info

Nije imenovan nadzornik za zaštitu podataka jer to nije zakonski propisano.

Svrhe i pravne osnove obrade podataka

Obrađujemo:

• Osobne podatke gostiju i potencijalnih gostiju, ond. onih koji su potencijalni kupci aranžmana za odmor u Austriji, sve na temelju njihove privole koju su dali kod pristanka na primanje informativnog materijala, kod prijave na sudjelovanje na nagradnim igrama ili pri prijavi za primanje našeg newslettera

• Osobne podatke pretplatnika na naše publikacije o istraživanju turizma, kako bismo mogli ispuniti naše ugovorne obveze,

• Osobne podatke austrijskih i međunarodnih turističkih tvrtki i turističkih partnera na temelju njihovog pristanka na primanje informativnog materijala, radi ispunjavanja ugovornih obveza ili izvršavanja predugovornih mjera te temeljem bitnih legitimnih interesa koje imamo na temelju uloga i zadaća koje obavljamo kao nacionalna austrijska turistička organizacija.

Obrađene kategorije podataka

Spremljeni i obrađivani podaci gostiju i potencijalnih kupaca aranžmana za putovanja u Austriju obuhvaćaju osnovne osobne podatke poput imena, adrese, jezika, ako je navedeno i datum rođenja, e-mail adresa, broj telefona te posebni interesi. Također se sprema porijeklo kontakta i vrsta upita te napomene vezane uz prijavu i davanje suglasnosti, poslani materijali i dodijeljene mjere oglašavanja te napomene o dosadašnjim aktivnostima i kontaktima. 

U okviru našeg istraživanja turizma obrađujemo ponekad i statističke podatke, npr. o broju noćenja ili podatke o zadovoljstvu kupaca. 

Kod pretplatnika na naše studije i publikacije na području istraživanja turizma obrađujemo uz ime, adresu i elektroničke kontakt-podatke još i naziv, adresu i vrstu firme te ime i e-mail adresu ostalih ovlaštenih korisnika. Kad se studije skida preko interneta, spremamo vrijeme i mrežnu adresu, kako bismo mogli prepoznati preuzimanja koja krše ugovorne odredbe. 

Kod austrijskih i međunarodnih turističkih partnera, osim imena, adrese i elektroničkih kontakt podataka, obrađujemo i podatke o kontakt-osobama i njihovim odgovornostima, podatke o dosadašnjih upitima i aktivnostima, ponudama i zaključenim poslovima, pozivima i slično koji proizlaze iz naših poslovnih i marketinških aktivnosti. 

Primatelji osobnih podataka

U načelu, podatke o gostima i potencijalnim kupcima aranžmana za putovanja u Austriju ne prosljeđujemo trećim stranama. Osobe koje šalju zahtjev će se samo na njihovu izričitu želju spajati s regionalnim turističkim organizacijama, npr. ako Austrijski promidžbeni ured za turizam nema tražene informacije. Publikacije i kontakt-informacije naših turističkih partnera će se, ako se tako želi i dogovori, objavljivati na internetskim stranicama Austrijskog promidžbenog ureda za turizam. Tijekom događaja namijenjenih umrežavanju, među sudionicima će se razmjenjivati kontakt podaci sudionika i dogovori o sastancima.

Trajanja pohrane podataka 

Podaci koje pohranjujemo isključivo na temelju privole pohranjuju se sve dok osoba na koju se podaci odnose ne opozove svoju privolu. 

Podaci o ugovornim odnosima spremaju se onoliko dugo koliko je zahtijevano na temelju zakonskih obveza dokumentiranja i dokazivanja. U pravilu je to sedam godina, a u posebnim slučajevima, odn. sporovima ili kod određenih ugovornih subjekata podaci se mogu čuvati i duže.

Podaci o austrijskim turističkim tvrtkama i turističkim partnerima, koji su nam potrebni za ispunjavanje naših zadaća u svosjtvu austrijske turističke organizacije čuvaju se onoliko dugo koliko je to potrebno za svrhu ispunjavanja zadatka. U pravilu se ti podaci onda brišu tri godine nakon završetka postlovnih aktivnosti s partnerom. 

Određeni podaci, koji su nam potrebni za obranu pravnih zahtjeva čuvaju se do roka zastare (u pravillu su to tri godine).

Prava osoba na koje se odnose podaci 

Privolu koju ste dali u svakom trenu možete opozvati. Kako biste to učinili molimo koristite za to predviđene tehničke mogućnosti. Također se možete javiti i na gore navedene adrese.

Na gore navedenim adresama u svako vrijeme možete:

• zatražiti informacije o Vašim pohranjenim podacima,

• zatražiti ispravak, brisanje ili ograničenje obrade pohranjenih podataka,

• ostvariti svoje pravo na prijenos podataka u skladu sa zakonima o zaštiti podataka.

U svakom trenutku imate pravo odbiti zahtjev za obradu Vaših podataka, ako se oni koriste u svrhu izravne promidžbe. Ako Vaše podatke obrađujemo na temelju naših bitnih legitimnih interesa, obradu možete odbiti na temelju razloga koji proizlaze iz posebnih okolnosti.

Također imate mogućnost uputiti pritužbu austrijskom tijelu za zaštitu osobnih podataka.

Autorska prava

Osnovna svrha dvije domene www.austria.info i www.austriatourism.com je promocija Austrije kao destinacije za odmor.