Please choose Language or Country
or

Flora i fauna

U Austriji nalazimo široku lepezu endemskih i strogo zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta.
Fauna
U Austriji prevladava srednjoeuropski životinjski svijet: srna, jelen, zec, fazan, lisica, jazavac, kuna, jarebica. Alpsko područje stanište je divokoza, svizaca, orlova i planinskih čavki. Za panonsku faunu karakterističan je ptičji raj u pojasu trstike na jezeru Neusiedler (čaplja, žličarka, divlja guska i mnoge druge vrste). Već nekoliko godina u Austriji ponovno postoji i mala populacija medvjeda koji se zadržavaju ponajviše u šumovitim planinama na jugu i u središtu zemlje.

Flora

Raznovrsnost reljefa i klime zaslužni su za nastanak vrsta bogatog biljnog svijeta. Austrija se ubraja među europske zemlje najbogatije šumom.
Karakteristična je listopadna (hrast, bukva) odnosno mješovita (bukva, jela) šuma, dok u višim predjelima rastu jela, ariš i limba. Svestrana i raznobojna je i alpska flora: runolist, encijan, alpski karanfil, arnika, veprina, erika i mnogo drugog bilja. Zelenilo prevladava osobito na sjevernom rubu Alpa, za panonsko područje tipično je grmlje i miješana listopadna šuma, a istočno od jezera Neusiedler raste flora specifična za slanu stepu.
Austrijski nacionalni parkovi, koji pokrivaju više od tri posto njezina područja, potvrđuju da ovu zemlju doista krasi raznovrstan i jedinstven prirodni krajolik.

Autorska prava

Osnovna svrha dvije domene www.austria.info i www.austriatourism.com je promocija Austrije kao destinacije za odmor.