Please choose Language or Country
or

Carinski propisi

Ulazak u Austriju iz Belgije, Bugarske, Danske, Njemačke, Estonije, Finske, Francuske, Grčke, Velike Britanije, Irske, Italije, Latvije, Litve, Luksemburga, Malte, Nizozemske, Poljske, Portugala, Rumunjske, Švedske, Slovačke, Slovenije, Španjolske, Češke, Mađarske i Cipra.
Načelno se više ne provode carinske provjere, no nasumične provjere moguće su u bilo kojem trenutku.

Prilikom direktnog leta (bez međuslijetanja u trećoj državi) iz jedne države EU-a u neku drugu državu EU-a može se koristiti izlaz za putnike iz EU-a.
Napomena: Ukoliko je putovanje započelo u državi izvan EU-a, a prije ulaska u Austriju je došlo do međuslijetanja/boravka u tranzitu u nekoj drugoj zemlji EU-a, primjenjuju se odredbe za putnike iz trećih država.

Orijentacijske količine:
Duhanska roba ili alkoholna pića u putničkoj prtljazi oslobođeni su plaćanja davanja samo ukoliko su namijenjeni vlastitoj uporabi. U slučaju prekoračenja slijedećih orijentacijskih količina morate objasniti da je roba namijenjena vlastitoj uporabi.
 • cigarete: 800 komada
 • cigarilosi (težine do 3 g po komadu): 400 komada
 • cigare: 200 komada
 • duhan za pušenje: 1 kg

OPREZ! Za duhansku robu iz novih država članica EU-a navedenim u linku koji slijedi vrijede smanjene količine robe oslobođene od plaćanja carine.

 • žestoka alkoholna pića: 10 litara
 • ostala alkoholna pića osim piva, pjenušavog vina ili vina s udjelom alkohola manjim 22%: 20 litara
 • vino (od toga do 60 litara pjenušavog vina): 90 litara
 • pivo: 110 litara

Kupovina u duty-free trgovinama prilikom direktnih putovanja unutar EU-a više nije moguća.

Ulazak u Austriju iz države izvan Europske unije:

Prilikom prolaska kroz carinu morate prijaviti, tj. predati carinsku deklaraciju za sljedeću robu:

 • robu koja nije namijenjena vlastitoj uporabi
 • robu kupljenu izvan EU-a koja prelazi dopuštenu količinu duhanske robe, alkoholnih pića, nepjenušavih vina, piva i lijekova oslobođenih plaćanja carine te graničnu vrijednost robe oslobođene od plaćanja carine za ostalu robu
 • robu koja podliježe uvoznim zabranama ili uvoznim ograničenjima

Količina robe oslobođena plaćanja carine i granična vrijednost robe oslobođene od plaćanja carine za robu iz trećih zemalja: maksimalne dozvoljene količine robe za uvoz iz trećih država u Austriju namijenjene osobnim potrebama ili u svrhu poklona:

U zračnom i pomorskom prometu:

Duhanska roba (po osobi starijoj od 17 godina):

 • 200 cigareta ili
 • 100 cigarilosa težine do 3 g po komadu) ili
 • 50 cigara ili
 • 250 grama duhana za pušenje ili odgovarajuća srazmjerna kombinacija te robe
 • alkoholna pića (po osobi starijoj od 17 godina):
 • 1 litra alkohola i alkoholnih pića s udjelom alkohola većim od 22% ili etilni alkohol koji nije denaturiran, s udjelom alkohola od 80 posto ili više ili
 • 2 litre alkohola i alkoholnih pića s udjelom alkohola do 22% ili srazmjerna kombinacija te robe
 • 4 litre nepjenušavih vina i
 • 16 litara piva

Lijekovi za osobne potrebe tijekom putovanja.

Ostala roba do vrijednosti od ukupno 300 eura (prilikom ulaska u zemlju kopnenim putem); za putnike u zračnom ili pomorskom prometu do vrijednosti od ukupno 430 eura.

Putnicima nije dozvoljeno zbrajati granične vrijednosti robe.

Ukoliko putna oprema namijenjena osobnim potrebama tijekom boravka ne podliježe uvoznim zabranama, ista se smije uvesti u Austriju bez plaćanja davanja i bez formalnosti (ako je riječ o novoj robi, npr. foto-opremi, potrebno je uza se/sa sobom imati račun).


Ostale informacije

Preporuka uredništva: Valuta i mijenjanje novca

Autorska prava

Osnovna svrha dvije domene www.austria.info i www.austriatourism.com je promocija Austrije kao destinacije za odmor.