Please choose Language or Country
or

Tájékoztatási követelmények

Ezen az oldalon tájékoztatjuk az Ön személyes adatainak kezeléséről és az ezzel kapcsolatban Önt megillető jogokról a GDPR (Európai Általános Adatvédelmi Rendelet) 13. és 14. cikke alapján:

Név és elérhetőség:

Az adatkezelésért felelős:
Österreich Werbung
Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Bécs, Ausztria
Tel.: +43 1 588 66-0 
Fax: +43 1 588 66-40
E-Mail: datenschutz@austria.info

Tekintettel arra, hogy erre vonatkozóan jogszabályi kötelezettség nem áll fenn, adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem került sor.

Az adatkezelés céljai és jogalapjai

Kezeljük

·        az Ausztriába utazók, illetve az ausztriai üdülés iránt érdeklődők személyes adatait, akik a tájékoztató anyagok megrendelésével, nyereményjátékokon történő részvétellel, vagy hírleveleink megrendelésével az adatkezeléshez hozzájárultak,

·        turisztikai kutatásokkal kapcsolatos publikációink előfizetőinek személyes adatait, szerződéses kötelezettségeink teljesítése céljából,

·        osztrák és nemzetközi idegenforgalmi vállalkozások és turisztikai partnerek személyes adatait a tájékoztatók küldésére vonatkozó hozzájárulásuk alapján, szerződéses kötelezettségek teljesítése céljából, valamint a szerződéskötést megelőző intézkedésekkel kapcsolatban, továbbá azon elsődleges jogos érdekek alapján, amelyek osztrák nemzeti turisztikai szervezetként ellátott szerepünkből, illetve feladatkörünkből következnek.

A kezelt adatok kategóriái

Az Ausztriába utazók és az Ausztria iránt érdeklődők személyes adataiból őrizzük és kezeljük az alap adatokat, úgymint név, cím, nyelv, továbbá amennyiben megadásra került: a születési dátumot, e-mail címet, telefonszámot, a különleges érdeklődési kört.

Emellett megőrizzük a kapcsolat eredetére és a megkeresés típusára vonatkozó adatokat, a jelentkezéshez vagy hozzájáruláshoz kapcsolódó megjegyzéseket, a megküldött anyagokat és a kapcsolódó hirdetési intézkedéseket, valamint az azt megelőző tevékenységekre és kapcsolatokra vonatkozó adatokat.

Idegenforgalmi kutatásunk részeként feldolgozunk statisztikai adatokat, pl. vendégéjszakák száma vagy ügyfélelégedettségi adatok.

A turisztikai kutatásokkal kapcsolatos tanulmányaink és publikációink előfizetőinek nevét, címét és elektronikus elérhetőségi adatokat, valamint a kapcsolódó vállalkozás nevét, címét és típusát, továbbá a felhasználási joggal rendelkező személyek nevét és e-mail címét kezeljük.

Ha tanulmány az internetről kerül letöltésre, tároljuk az időpontot és a hálózati címet, az esetleges jogsértő letöltések felismerése lehetőségének biztosítására.

Az osztrák és nemzetközi turisztikai partnerek esetében a név és cím mellett kezeljük az elektronikus elérhetőségi adatokat, adott esetben a kapcsolattartó személyek adatait és azok felelősségi körét, a korábbi megkeresésekkel és tevékenységekkel kapcsolatos információkat, ajánlatokat és megállapodásokat, meghívókat és hasonló adatokat, amelyek üzleti, illetve hirdetési tevékenységünkből származnak.

A személyes adatok címzettje

A vendégek és az Ausztria iránt érdeklődők adatait alapvetően nem továbbítjuk harmadik személyek részére.

Megkeresés esetén a megkereső személyt kizárólag kifejezett kérésére irányítjuk tovább a regionális turisztikai szervezetekhez, pl. ha a kért információ az Österreich Werbungnál nem áll rendelkezésre.

A turisztikai partnereink publikációi és elérhetőségeire vonatkozó információk igény esetén és megállapodás szerint az Österreich Werbung weboldalain közzétételre kerülnek.

A kapcsolatépítő rendezvények alkalmával a résztvevők között az adatok cseréjére kerülhet sor, különös tekintettel az elérhetőségekre és az általuk egyeztetett találkozókra vonatkozóan.

Az adatőrzés időtartama

Azon adatokat, amelyeket kizárólag az érintett hozzájárulásával kezelünk, az érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrizzük meg.

A szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos adatokat addig őrizzük, ameddig azok őrzése jogszabály által előírt dokumentációs, illetve bizonyítási kötelezettségek szerint kötelező.

Ez általában hét év, kivételes esetekben, mint pl. jogvita vagy bizonyos szerződési tárgyak esetében a kötelező megőrzési idő hosszabb lehet.

Az osztrák idegenforgalmi vállalkozások és a turisztikai partnerek olyan adatait, amelyeket mint osztrák turisztikai szervezet az általunk ellátandó feladatok teljesítése körében igénylünk, mindaddig tároljuk, amíg az az adatgyűjtés célja szerint kötelező.

Általában ezek az adatok a partner üzleti tevékenységének befejezését követő három év után kerülnek törlésre.

Bizonyos adatok, amelyek jogi igények érvényesítéséhez szükségesek, a törvényes elévülési időtartamig (ami rendszerint három év) kerülnek megőrzésre.

Az érintettek jogai

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonni.

Kérjük ehhez az e célból rendelkezésre álló technikai eszközöket vegye igénybe.

Természetesen felveheti a kapcsolatot velünk a fent megadott címeken is.

A fent megadott címeken bármikor

·        tájékoztatást kérhet a személyével kapcsolatban kezelt adatokról,

·        kérheti a kezelt adatok helyesbítését, az adatok törlését vagy az adatkezelés korlátozását,

·        az adatvédelmi jogszabályi rendelkezések szerint érvényesítheti az adathordozhatósághoz való jogát.

Joga van bármikor tiltakozni az adatkezelés ellen, ha adatait közvetlen üzletszerzés céljára használják.

Amennyiben adatait elsődleges jogos érdekeink alapján kezeljük, Ön a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhat az adatkezelés ellen.

Ezen felül jogosult panasszal fordulni az Osztrák Adatvédelmi Hatósághoz.

Fotókredit

A www.austria.info és a www.austriatourism.com oldalakon Ausztriát mint üdülőhelyet népszerűsítjük.