Please choose Language or Country
or

Ausztria születése

A népvándorlás beindulásával megszűnt a római befolyás a Duna menti országokban.
A VI. században bajuvárok telepedtek le az országban. A frank uralkodó Nagy Károly a 800-as években határvédő vonalat hozott létre a mai Alsó-Ausztria területén, hogy a keletről származó szlávok és avarok további előrenyomulását megakadályozza. A X. században az Ennstől keletre létrejött egy őrgrófság, amely a bajor hercegek birodalmához tartozott és Babenbergi Leopold irányítása alá került. Ezekben az időkben (996) említik első alkalommal egy okiraton az „Ostarrichi” nevet, amelyből később az „Österreich” kialakult.

A Babenbergiek: Ausztria alapítói
A Babenbergiek kezdetben Pöchlarnt majd később a Duna egyik legszebb szakaszán, a Wachau régióban található Melket tették meg székhelyüknek. Az országot betelepítik, kolostorokat hoztak létre (pl. Klosterneuburg). A XII. század elején, Heinrich Jasomirgott uralkodása alatt Ausztria hercegséggé válik, Bécs pedig a székhelyévé.

Fotókredit

A www.austria.info és a www.austriatourism.com oldalakon Ausztriát mint üdülőhelyet népszerűsítjük.