Please choose Language or Country
or
Magazin főoldala

A szerzők: Franz Xaver Gruber és Joseph Mohr

Egyikük sem élhette meg közös alkotásuk világhírűvé válását. Sem Franz Xaver Gruber, a Csendes éj! Szentséges éj! című karácsonyi ének zeneszerzője, sem Joseph Mohr, a dal szövegírója. Barátságuk és közös munkájuk csupán a véletlennek volt köszönhető.

Joseph Mohr, a versíró lelkész

Franz Xaver Gruber és Joseph Mohr emlékműve © Österreich Werbung / MarkowitschFranz Xaver Gruber és Joseph Mohr emlékműve © Österreich Werbung / Markowitsch

Joseph Mohr pap és lelkipásztor volt  – foglalkozásának és szociális érzékenységének köszönhetően közel kerülhetett a segítségre szoruló emberekhez. A Csendes éj! Szentséges éj! szövegét 1816-ban írta meg, és a vers hamarosan a béke és a remény szimbólumává vált egy vigasztalan korban. Két évvel később Franz Xaver Gruber dallamot írt a szöveghez, és az így született karácsonyi ének immár 200 éve különleges békeüzenetnek számít a világ minden pontján.

Joseph Mohr 1792. december 11-én, házasságon kívüli gyermekként látta meg a napvilágot Salzburgban. Ez a körülmény akkoriban egy gyermek életét kezdettől fogva megpecsételte. Mohr nagy szegénységben nőtt fel egy penészes, vizes falú lakásban, ami nem tett túl jót az egészségének. A salzburgi dóm kórusának segédlelkésze, Johann Nepomuk Hiernle azonban meglátta a fiatal Mohrban a tehetséget és az intelligenciát, beíratta gimnáziumba és nevelőapaként támogatta. Ezzel párhuzamosan a fiatal fiú az egyetem és a bencés rendi Szent Péter-apátság kórusában énekelt és hegedült. Az iskolát és filozófiai tanulmányait követően 19 évesen belépett Salzburg város papnevelő intézetébe és 1815-ben fel is szentelték.

 • Joseph Mohr fountain in Mariapfarr © SalzburgerLand Tourismus / Kathrin Gollackner Joseph Mohr fountain in Mariapfarr © SalzburgerLand Tourismus / Kathrin Gollackner
 • Holy Night Chapel, Oberndorf © SalzburgerLand Tourismus / Eva-Maria Repolusk (Eva trifft.) Holy Night Chapel, Oberndorf © SalzburgerLand Tourismus / Eva-Maria Repolusk (Eva trifft.)
 • Csendes éj Múzeum az arnsdorfi iskolában © Stille Nacht Gesellschaft Csendes éj Múzeum az arnsdorfi iskolában © Stille Nacht Gesellschaft
 • A Csendes éj eredeti kottája © Keltenmuseum Hallein / no name A Csendes éj eredeti kottája © Keltenmuseum Hallein / no name
 • Wagrain's school © SalzburgerLand Tourismus / Kathrin Gollackner Wagrain's school © SalzburgerLand Tourismus / Kathrin Gollackner

Hogyan született a híres vers

Joseph Mohr első állomáshelye édesapja szülővárosa, a lungaui Mariapfarr volt, ahol 1815-ben kezdett el dolgozni segédlelkészként. A XII. században épült mariapfarri templomban – Salzburg tartomány ismert zarándokhelyén – látható a Szép Madonna és a három bölcs tiszteletadása című kegykép. A kutatók úgy gyanítják, hogy Mohr ebbel a képből merített ihletet a Csendes éj! Szentséges éj! című vershez.


A Csendes éj! Szentséges éj! első alkalommal 1818-ban csendült fel Oberndorfban

Mohr nehezen viselte a mostoha lungaui klímát, ezért áthelyezték a Salzach partján található Oberndorfba. Az új plébánián Mohr megismerkedett a Szent Mihály-templomban orgonistaként foglalkoztatott Franz Xaver Gruberrel, aki hivatását tekintve tanár volt. 1818 karácsonyán Joseph Mohr megkérte Grubert, hogy írjon dallamot verséhez. A Csendes éj! Szentséges éj! első alkalommal a karácsonyi misét követően csendült fel a két jóbarát előadásában, a gitárkíséretről Joseph Mohr gondoskodott. A lelkipásztor 1819 szeptemberében már el is hagyta Oberndorfot, de Gruberrel élete végéig szoros barátság kötötte.

Bőbeszédű, szociálisan érzékeny, unkonvencionális

Joseph Mohr életét fiatal lelkipásztorként a sűrű helyváltoztatások jellemezték, végül 1837-ben Wagrainba helyezték segédlelkészként – ez volt haláláig az utolsó állomáshelye, ahol egy iskola és egy idősek otthona megépítését is indítványozta. Joseph Mohr 1848. december 4-én halt meg tüdőbajban. Egyetlen tárgyi öröksége a gitárja volt, amely később Franz Xaver Gruber családjának tulajdonába került. A hangszer megtekinthető a Halleini Csendes éj Múzeumban.

Franz Xaver Gruber, a zeneszerző tanár

Portrait of Franz Xaver Gruber with his guitar © SalzburgerLand Tourismus / Kathrin GollacknerPortrait of Franz Xaver Gruber with his guitar © SalzburgerLand Tourismus / Kathrin Gollackner

Franz Xaver Gruber 1818. december 24-én arnsdorfi tanítói lakásában komponálta a Csendes éj! Szentséges éj! zenéjét. Joseph Mohr kérte fel versének megzenésítésére. A karácsonyi dal kezdeti sikereit Franz Xaver Gruber még megélte, a világhírűvé válást csak a leszármazottai.

Édesapja, Conrad Xaver Gruber rendkívül szegény körülmények közé született 1787. november 25-én. A gazdasági körülmények kifejezetten rosszak voltak, és az apa a kis gazdaság mellett takácsként egészítette ki a család jövedelmét. Franz Xaver Grubernek – aki a kor szokásainak megfelelően keresztapja után kapta a Franz nevet – először édesapja szakmáját kellett kitanulnia. De már gyermekként is mindenekfelett szerette a zenét. Gruber általános iskolai tanára felismerte ezt az adottságot és titokban orgonaleckéket adott neki, amiről az édesapja semmit sem tudott. 11 éves korában kapta meg első saját hangszerét és 1805-ben elkezdhette hőn vágyott tanítói képzését. Ezeket az éveket beárnyékolták a francia háborúk, veszélyes és nélkülözésekkel teli időszak volt. Gruber 1807-ben sikeresen befejezte az általános iskolai tanítói képzést és 20 évesen Arnsdorfban állt munkába tanárként, sekrestyésként és orgonistaként.

 • House of Franz Xaver Gruber in Hallein © SalzburgerLand Tourismus / Kathrin Gollackner House of Franz Xaver Gruber in Hallein © SalzburgerLand Tourismus / Kathrin Gollackner

A zenének szentelt élet

Gruber emellett kántorként és orgonistaként is elkezdett dolgozni az oberndorfi Szent Mihály-templomban, mert legnagyobb szenvedélye a zene volt. Családi életét számos tragédia kísérte: Gruber tizenkét gyermekéből mindössze négy érte meg a felnőtté válást, mindkét felesége idő előtt elhalálozott. Vigaszt és örömet lelt a zenében, amely 1817-től az új oberndorfi segédlelkésszel, Joseph Mohrral is összekötötte. Mohr egyévnyi barátságot követően arra kérte Grubert, hogy zenésítse meg a versét. Ez volt a Csendes éj! Szentséges éj! születésének pillanata. Az 1818 karácsonyán történő első közös előadást követően Franz Xaver Gruber a kórusra és gitárra írt zenemű mellett megírta a dal orgonaváltozatát is és „egyszerű kompozícióként” hivatkozott rá.

Orgonista Halleinban

1835-ben Grubert kinevezték a halleini plébániatemplom kórusvezetőjévé és orgonistájává. A város akkoriban 3500 lakosával az ország tizenkettedik legnagyobb városa volt. Gruber nagy igyekezettel próbálta a templomi kórus számára kiképezni az énekeseket és a zenészeket. Második házasságából származó két gyermekével is sikerült megszerettetnie a zenét: az idősebb, Franz Xaver (1826–1871) 1847-ben megalapított egy énekegyletet és 1849-ben a még ma is létező Halleini Énekkört. Felix, a fiatalabb fiú (1840–1884) halleini kórusvezetőként követte apját. A meglehetősen tehetős Franz Xaver Gruber 1863-ban halt meg öregköri végelgyengülésben.

A béke énekéhez kapcsolódó rendezvények

 • Mariapfarr

  2017. december 24., 17.00 óra: a Csendes éj eredeti szövegének éneklése a plébánia árkádos udvarán.

 • Oberndorf

  2017. december 24., 17.00 óra: hagyományőrző Csendes éj-ünnepség az emlékkápolna előtt.

 • Mayrhofen

  2017. december 21., 18.30-tól: adventi ének fúvóskísérettel (Klöpfelsingen) Mayrhofen legszebb terein.

 • Steyr

  2017. december 2-től és 2018. január 5-én: Steyr Múzeumvasút – Grünburg pályaudvar |  adventi és karácsonyi programok.

Csendes éj minden szemszögből

Megosztás

A szerzők: Franz Xaver Gruber és Joseph Mohr

Fotókredit

A www.austria.info és a www.austriatourism.com oldalakon Ausztriát mint üdülőhelyet népszerűsítjük.