Please choose Language or Country
or

Tirools volkstoneel

De 600-jaar oude Tiroolse traditie van het volkstoneel is weer levendiger dan ooit (in Telfs, Erl en Thiersee).
De oorsprong van dit meer dan 600 jaar oude volkstoneel, is een soort dramatisch voorgestelde godsdienst, gezien de missen destijds in het Latijn werden opgedragen; het volk, dat voor het overgrote deel analfabeet was, had beelden nodig om de christelijke boodschap te kunnen volgen. Uit dit "kijken en geloven" ontstonden de Passiespelen. Daarbij ontbrak het zelden, hoewel het om het lijden van Christus ging, aan een humoristische noot. Tijdens de barok kenden deze passiespelen hun hoogtepunt, maar ook vandaag nog worden ze indrukwekkend in scène gebracht, bijvoorbeeld bij de traditionele Passiespelen in Thiersee in het Unterinntal, waaraan 250 vertolkers meewerken, of bij de Passiespelen in Erl, waar wel 500 amateurspelers voor het voetlicht treden.

De Passiespelen in Erl zijn gebaseerd op een Paasspel van de Augsburgse meesterzanger Sebastian Wild en worden al sinds 1613 opgevoerd. De Verlossing wordt op archaïsche wijze in scène gezet, en naar aloude traditie weerklinkt aan het einde van de voorstelling geen slotapplaus, maar een gezamenlijk gezongen "Loof nu de Heer". Net zoals in Thiersee worden de Passiespelen van Erl eens om de zes jaar georganiseerd; de volgende editie staat op het programma in 2013. Als intendant van de jubileumeditie - 500 jaar Passiespelen in Erl - kon toneel- en scenarioschrijver Felix Mitterer aangetrokken worden.

Ook het "Gasthaus- und Stubenspiel" (een soort cafétoneel) kent in Tirol een lange traditie. Al vroeg werd erkend dat het spel met vertolkers uit de streek niet alleen een goede zaak was voor de persoonlijke ontwikkeling, maar ook het gemeenschapsgevoel in het dorp versterkte. Natuurlijk onderging het Tiroolse volkstoneel tijdens de voorbije eeuwen de nodige veranderingen - en ook vandaag wordt het telkens weer opnieuw uitgevonden. Een uitstekend voorbeeld daarvan zijn de Tiroolse volkstoneelvoorstellingen in Telfs, eigenlijk een zomers theaterfestival dat nu al zo'n 30 jaar professionele acteurs en amateurs verenigt op het toneel, op verschillende locaties. Er worden niet alleen traditionele stukken gebracht uit het Tiroolse volkstoneel, maar ook moderne, kritische „Heimat"-stukken.

ONZE TIPS:

Passiespelen in Erl

Tiroolse volkstoneelvoorstellingen

Tirools volkstoneel

Copright foto's

Het doel van de twee websites www.austria.info en www.austriatourism.com is het promoten van Oostenrijk als vakantiebestemming.