Please choose Language or Country
or

Fauna och Flora

Österrike har ett rikt djurliv och många olika växtarter. En del förekommer endast på vissa områden och åtnjuter ett starkt skydd.

Flora
Den varierade topografin och de följaktligen stora klimatiska skillnaderna gör att växtvärlden blir ovanligt artrik.
 
Österrike hör till de skogsrikaste länderna i Europa. På lägre höjd växer lövskog (ek, bok) resp. blandskog (bok, gran), i högre regioner gran, lärk och cembratall.
Den alpina floran är både omväxlande och färgrik, med bl.a. edelweiss, gentiana, alpnejlika, arnika, alpros och ljung.

Speciellt på Alpernas norra sida dominerar ängsmarken. I den östra, den pannoniska, delen är buskage, blandskog och stäppliknande hedar typiska. Öster om Neusiedlersjön finns en speciell saltstäppsflora.

De österrikiska nationalparkerna, som utgör drygt 3 procent av landets yta, är en provkarta på landskapets mångfald och uppvisar ofta ett unikt naturlandskap, exempelvis urskog och regnskog.

Edelweiss är en de fridlysta blommorna och stenbocken är en de skyddade djuren i landet.


Fauna
Österrikes djurvärld är i stort densamma som i övriga Mellaneuropa: rådjur, hjort, kanin, fasan, räv, grävling, mård och rapphöna.

I alpina regioner finns bl.a. gems, murmeldjur, örn och bergskaja. Neusiedlersjöns vassbälte i östra delen av landet är ett fågelparadis med bl.a. häger, skedstork, skärfläcka och vildgås.

Sedan några år tillbaka har Österrike även en mindre björnpopulation, som huvudsakligen uppehåller sig i de skogsrika sydliga och centrala bergsregionerna.

Infoboxen: Fauna och Flora

Klimat


De fyra årstiderna i Österrike har alla typiska kännetecken för temperatur och klimat.

Läs om klimatet i Österrike
Klimat i de större städerna
 

Sommar, sol och bad


Österrike är inte bara höga berg och djupa dalar. I Österrike finns också tusentals sjöar, som är värda att upptäcka.
Läs mer om sommar, sol och bad i Österrike

Att resa i och till Österrike

Om du vill resa på egen hand till Österrike är alternativen många. Oavsett val av transportmedel är det enkelt att resa till och i Österrike.

Med bil eller motorcykel
Flyg och transfer från flygplatser
Alla transportsätt i Österrike

Resa till Österrike!

image copyrights

The main purpose of the two main domains www.austria.info and www.austriatourism.com is the promotion of Austria as a holiday destination.