Please choose Language or Country
or

Klimat

Österrike ligger i en tempererad klimatzon med ett centraleuropeiskt klimat som påverkas av det atlantiska klimatet. De fyra årstiderna (vår, sommar, höst och vinter) har alla typiska kännetecken för temperatur och klimat.

I och med den topografiska mångfalden och den relativt stora väst-öst-utbredningen finns det tre olika klimatregioner:

Öster: Pannoniskt klimat med kontinental påverkan - låg nederbörd, varma somrar och måttligt kalla vintrar.

 

Alpina regionerna: Alpint klimat - hög nederbörd (förutom inre alpdalsregioner som övre Inntal), korta somrar, långa vintrar.

 

 

 

Resten av landet: föränderligt klimat påverkat av Atlanten (i väst) och en kontinental påverkan i sydöst.

Infoboxen: Klimat

Föhn-vind


Vanligt förekommande i alperna är så kallad Föhn-vindar. Föhn är en varm torr vind som förekommer i anslutning till bergryggar.

När luften tvingas uppför en bergsluttning tar den med sig vattenånga som delvis kondenserar och avges i form av nederbörd. När luften sedan sjunker igen, blir uppvärmningen större än den tidigare avkylningen (på grund av det lägre vatteninnehållet) och en varm, torr vind blir resultatet.

image copyrights

The main purpose of the two main domains www.austria.info and www.austriatourism.com is the promotion of Austria as a holiday destination.