Please choose Language or Country
or

Från Ostarrîchi till Österrike

När folkvandringarna börjar försvinner det romerska inflytandet i länderna kring Donau.
Från och med det sjätte århundradet bosätter sig bajuvarer i landet. För att förhindra att slaver och avarer fortsätter att tränga fram från öster, upprättar den frankiska härskaren Karl den store omkring 800 e.Kr. ett gränsterritorium på det område som numera utgör Niederösterreich. Under det tionde århundradet bildas öster om floden Enns ett markgrevskap som lyder under hertig av Bayern och som ges i förläning till babenbergaren Leopold. Vid den tiden (996) dyker för första gången namnet "Ostarrîchi", som senare blir till ”Österrike”, upp in en urkund.

Babenbergarna, Österrikes grundare
Den babenbergska ätten gör först Pöchlarn till sitt residens, och senare Melk i det ljuva dalgångslandskapet Wachau i Donaus lopp. Landet kolonialiseras, kloster grundas (t.ex. Klosterneuburg). Under första hälften av det tolfte århundradet blir Österrike hertigdöme under Heinrich Jasomirgott och Wien blir residensstad.

image copyrights

The main purpose of the two main domains www.austria.info and www.austriatourism.com is the promotion of Austria as a holiday destination.