Please choose Language or Country
or

Österrikiska representationer i Sverige

Här får du mer information om Österrikes konsulat och lite allmän information om landet.

Österrike har flera diplomatiska representationer och konsulat i Sverige. Om du vill veta mer har Österrikes ambassad i Stockholm en översikt över samtliga representationer i olika delar av Sverige. Österrikiska ambassaden befinner sig i Stockholm under följande adress:

Österrikiska Ambassaden
Kommendörsgatan 35/V
114 58 Stockholm
Tel.: 08-665 17 70
Fax : 08-662 69 28


Allmän information om Österrike:

Vattenkraft ger mesta energin
Av Österrikes energiförbrukning täcks ca en tredjedel av landets egna produktion. Närmare 70% kommer från förnyelsebara energikällor såsom vatten.

Turister viktiga och välkomna
Turismen är landets största inkomstkälla och den snabbast växande sektorn. Den sysselsätter 220.000 personer fördelade på 40.000 företag och står för ca 10% av Österrikes ekonomiska utfall.

Jordbruk med sinne för miljö
Av Österrikes yta används 7,5 miljoner hektar för jordbruksändamål, varav boskapsskötseln bidrar med 30% till värdeskkapandet inom lantbruket. De österrikiska bönderna har satsat stort på ekologi, och 18.500 lantbruk bedrivs med ekologisk inriktning.

För mer information om jordbruk och näringsliv besök ambassadens webbplats.

Export av viner och maskiner
Österrikes produktion av viner är inte stor, men landet har gott renommé bland vinkännare och producerar numera en rad topprankade viner. De ca 32.000 företagen producerar i genomsnitt 2,5 miljoner hektoliter vin per år. Mer om österrikiska viner.

 

Infoboxen: Österrikiska representationer i Sverige

Sveriges ambassad i Wien

Sveriges ambassad i Wien
Obere Donaustrasse 49-51
AT-1020 WIEN

Tel.: +43 1 21 75 30
Fax: +43 1 21 75 33 70
 

image copyrights

The main purpose of the two main domains www.austria.info and www.austriatourism.com is the promotion of Austria as a holiday destination.