Please choose Language or Country
or

Arhitektura – preprosta in postmoderna

Arhitekture se ne zaznava več kot zgolj edine umetnostne oblike, temveč kot vsakodnevno kulturo v pokrajinskem in družbenem sklopu.
Kronološko gledano vas arhitekturni spomeniki Avstrije odpeljejo na popotovanje skozi stoletja: gradovi, dvorci in samostani, srednjeveška središča naselij ter imperialne razkošne zgradbe pričajo o  spremembi slogov.

Današnja arhitektura Avstrije je simbol za slog oz. skrbno premišljeno vsakodnevno kulturo – od minimalizma in redukcionizma do dekonstruktivizma – bodisi javno, kot v primeru Muzejske četrti na Dunaju, ali zasebno, kot na kmetijah vinarjev in poslovnih zgradbah velikih podjetij.

Hkrati je Avstrija na področju ekološke gradnje že vrsto let usmerjana v prihodnost. Arhitekturna tematska področja se pri tem razlikujejo od dežele do dežele. Skupno vsem pa je odnos do obdajajoče pokrajine oz. dialog z obstoječo arhitekturo.

Moderna arhitektura v Avstriji

oznaka avtorskih pravic slik

Glavni cilj dveh osrednjih domen www.austria.info in www.austriatourism.com je promocija Avstrije kot počitniške destinacije