Please choose Language or Country
or

Alpsko predgorje

Dežela na robu oz. "pred" Alpami že od nekdaj velja za kmetijsko deželo, v kateri pridelujejo žita, živino in sadje.
V Avstriji imajo Alpe dve "predgorji": pomembna severna ravninska in gričevnata pokrajina se razteza med alpskim severnim robom in češko gmoto oz. Donavo ter sega od salzburškega Flachgaua prek gornjeavstrijskih regij Inn-, Traun- in Hausruckviertel ter spodnjeavstrijsko regijo Mostviertel vse do Tullnerfelda. Jugovzhodno alpsko pogorje obsega dele gričevnate pokrajine južnega Gradiščanskega in vzhodnoštajerskega gričevja.

V geoloških dobah se je v alpskem predgorju nabralo do 5000 m mogočnih sedimentnih plasti iz gline, peska in proda in nastale so obširne prodniške plošče kot npr. plošča Traun-Enns. Za svojo sestavo pa se mora alpsko predgorje zahvaliti predvsem ledeni dobi. Danes je alpsko predgorje rodovitna poljedeljska in travniška pokrajina, še posebej na severu, kjer so se naselili pridelovalci "žita" in mošta. Temu primerno to pokrajino zaznamuje kmečki način življenja in naselij.

Severno alpsko predgorje
V gornjeavstrijski regiji Traunviertel, kjer teče istoimenska reka, prevladujejo mogočne štirikotne domačije. Pri tem štirje deli kmetije obkrožajo skupno notranje dvorišče, medtem ko pri štiristranskih domačijah vseh strani ne sestavljajo zgradbe, temveč dvorišče obdajajo tudi zidovi in ograje. Takšno obliko kmetij je mogoče najti predvsem na področju regije Innviertel (Gornja Avstrija). Regija Mostviertel, izredno pomembna regija severnega alpskega predgorja, se ima za svoje ime zahvaliti proizvodu, ki se tu pretežno proizvaja, tj. jabolčni in hruškov mošt – proizvod številnih sadovnjakov okoli domačij.

Vzhodno alpsko predgorje
Na vzhodnem robu Alp, od gorovja Leithagebirge naprej, alpsko predgorje obsega gričevnate pokrajine južnega Gradiščanskega in spodnje Štajerske ter vzhodnoštajersko gričevje. Za avstrijske razmere izredno milo podnebje je primerno za odlično pridelavo vina. Nadaljnja specialiteta te regije je bučno olje. Na vzhodnem Štajerskem se poleg tega nahajajo tudi najpomembnejša avstrijska območja za pridelavo jabolk. Jabolka se uporabljajo kot namizno sadje ali za predelavo v jabolčni sok in mošt.

Termalna dežela na vzhodnem Štajerskem in v sosednji južni deželi Gradiščansko je zahvaljujoč številnim vročim vrelcem ter podnebno ugodni legi izredno priljubljena počitniška regija – ne le za Avstrijce, temveč tudi za goste iz sosednjih držav. Tako v priljubljeni, položni gričevnati deželi ne vre le vroča voda, temveč na rodovitnih tleh uspevajo tudi najboljše sorte sadja in trt. Področje sega od gorovja Joglland na severu preko vzhodnoštajerskega gričevja vse do južnega gričevja na deželni in državni meji med Avstrijo, Madžarsko in Slovenijo.

oznaka avtorskih pravic slik

Glavni cilj dveh osrednjih domen www.austria.info in www.austriatourism.com je promocija Avstrije kot počitniške destinacije