Please choose Language or Country
or

Podnebje

Avstrija leži v zmernem pasu na prehodnem območju z vplivi atlantskega in celinskega srednjeevropskega podnebja. Štirje letni časi imajo tipične temperaturne in podnebne značilnosti.
Zaradi topografske raznolikosti in relativno velike razpotegnjenosti v smeri zahod-vzhod razlikujemo tri bistvena podnebna območja:

Vzhod: panonsko podnebje s celinskimi vplivi: malo padavin, vroča poletja, a le zmerno hladne zime.

Gorske regije: alpski podnebje: obilo padavin (izjema notranje alpske dolinske lege kot npr. zgornja dolina Inntal), kratka poletja, dolge zime.

Preostalo območje države: prehodno podnebje z atlantskimi vplivi (na zahodu) in celinskimi vplivi (na jugovzhodu).
 

Svetujemo: Favna in flora

oznaka avtorskih pravic slik

Glavni cilj dveh osrednjih domen www.austria.info in www.austriatourism.com je promocija Avstrije kot počitniške destinacije