Please choose Language or Country
or

Od imena Ostarrichi do Österreich

Z začetkom preseljevanja narodov je rimski vpliv v deželah ob Donavi začel izginjati. Od 6. st. naprej so se v deželo začeli naseljevati Bavarci. Da bi zaustavili nadaljnje prodiranje Slovanov in Avarov iz Vzhoda, je frankovski vladar Karl Veliki leta 800 p. Kr. ustanovil mejno marko na območju današnje Spodnje Avstrije.
V 10. stoletju je nastala mejna grofija vzhodno od Ennsa, ki je bila podrejena Bavarskemu vojvodi in podeljena Leopoldu Babenberškemu. V tem času (996) se je v listini prvič pojavilo ime »Ostarrichi«, ki se je kasneje spremenilo v »Osterreich«.

Babenbergi, ustanovitelji Avstrije
Babenbergi so si za svojo rezidenco najprej izbrali kraj Pöchlarn, kasneje pa so se preselili v Melk, v ljubko donavsko dolino na območju Wachaua. Dežela je bila kolonizirana, ustanovljeni so bili samostani (npr. samostan Klosterneuburg). V prvi polovici 12. stoletja je Avstrija pod Heinrichom Jasomirgottom postala vojvodina, Dunaj pa rezidenčno mesto.

oznaka avtorskih pravic slik

Glavni cilj dveh osrednjih domen www.austria.info in www.austriatourism.com je promocija Avstrije kot počitniške destinacije