Please choose Language or Country
or

Na miestach, ktoré súvisia so vznikom svetoznámej piesne, sú spomienky a história živé ešte i dnes. V jeden vianočný večer roku 1818 v Oberndorfe pri Salzburgu spojili Joseph Mohr a Franz Xaver Gruber po prvý raz melódiu a text do jednej piesne, ktorá dnes zaznieva na celom svete: Tichá noc, svätá noc! Než sa jej posolstvo mieru a spolupatričnosti rozšírilo aj do tých najodľahlejších kútov sveta, prekonala aj samotná pieseň dlhú cestu.

Tichá noc v Oberndorfe

The Silent Night Chapel in Obendorf © Tourismus Salzburg GmbH The Silent Night Chapel in Obendorf © Tourismus Salzburg GmbH

Keď pieseň zaznela po prvý raz

Neďaleko Salzburgu leží mestečko Oberndorf. Tu, uprostred mierne zvlnenej krajiny stojí Kaplnka Tichej noci – historické miesto, kde v roku 1818 v Kostole sv. Mikuláša („St. Nikola Kirche“) po prvýkrát zaznela vianočná pieseň „Tichá noc“. Jej vznik našťastie vlastnoručne zadokumentoval skladateľ Franz Xaver Gruber – veď kto vie, aké mýty by inak panovali o jej pôvode a autoroch?

Ak prídete do Oberndorfu, hneď pocítite veľký význam tohto miesta: v mestskej časti Tichá noc s Múzeom Tichej noci a Kaplnkou Tichej noci sa všetko točí okolo tejto svetoznámej koledy. Novopostavený kostol vysvätili v roku 1798, ale už čoskoro bol znova zatvorený kvôli poškodeniu veľkou vodou. Po dvoch katastrofálnych záplavách v rokoch 1897 a 1899 svätostánok už nebolo možné zachrániť a v roku 1906 musel byť zbúraný. Na jeho mieste vznikla v rokoch 1930 až 1936 dnešná Kaplnka Tichej noci. Pôvodné zariadenie bývalého Kostola sv. Mikuláša, ktorý je patrónom lodníkov, sa však podarilo zachrániť a začleniť do Kaplnky.

Tichá noc v Mariapfarre

  • Silent night Location Mariapfarr © SalzburgerLand Tourismus /  Paulk Silent night Location Mariapfarr © SalzburgerLand Tourismus / Paulk

Príbeh svetoznámej vianočnej piesne sa začal uprostred zimy roku 1816 v dedine Mariapfarr v Lungau v čase utrpenia a biedy: napoleonské vojny počas niekoľkých desaťročí pustošili európsky kontinent a ľudia túžili po pokoji a mieri. V takomto historickom kontexte napísal Joseph Mohr v roku 1816 po nemecky báseň „Tichá noc, svätá noc!“.

Mladý Mohr to v malej salzburskej obci vôbec nemal ľahké. Jeho prívetivosť a láskavosť – ktoré vtedy u kňazov vôbec neboli samozrejmé – mu však pomohli získať si dôveru obyvateľov. K ľuďom vždy pristupoval s otvoreným srdcom a vedel ako veľmi potrebujú nádej v tomto bezútešnom období. Možno práve táto túžba ho inšpirovala k napísaniu tejto pokojnej a precítenej básne. Mladý kňaz v nej spojil vianočný príbeh tak, ako sa dohral počas jednej „tichej noci“, so silným pocitom útechy a nádeje.

Tichá noc v Arnsdorfe

Silent Night Museum in the Arnsdorf Primary School © Stille Nacht Gesellschaft Silent Night Museum in the Arnsdorf Primary School © Stille Nacht Gesellschaft

Melódia Franza Grubera

Franz Xaver Gruber žil v dedinke Arnsdorf. Prisťahoval sa sem v roku 1807 z Horného Rakúska. Bol to nadšený učiteľ, ale jeho najväčšou láskou bola hudba. V triede mal iba málo žiakov, pretože veľa detí muselo zostať pomáhať svojim rodičom pri práci na gazdovstve. Gruber mal tak dosť času, aby mohol pracovať ako kostolník a organista v susednom Oberndorfe, kde sa stretol a spriatelil s kňazom Josephom Mohrom. Gruberovo hudobné nadanie na neho urobilo veľký dojem, a tak ho 24. decembra 1818 poprosil, aby zložil vhodnú melódiu k jeho básni. Gruber napísal melódiu ešte v ten istý deň.

V starej základnej škole v Arnsdorfe sa nachádza Múzeum Tichej noci. Vŕzgajúce schody vedú na prvé poschodie, kde kedysi býval Franz Xaver Gruber spolu s rodinou. Táto malá dedina v blízkosti Oberndorfu bola dobre známa už niekoľko storočí: ekonomická situácia a vyhliadky do budúcnosti v tomto regióne neboli síce vôbec ružové – no o to lepšie boli jeho predpoklady stať sa pútnickým miestom. Budova školy v Arnsdorfe je ešte stále zachovaná v pôvodnom stave a svojmu účelu slúži dodnes.

Vedeli ste, že...?

…každý rok 24. decembra sa spomienková slávnosť pri príležitosti vzniku „Tichej noci“ v Oberndorfe naživo prenáša cez internet ako audiostream?

…v Rakúsku je desať múzeí „Tichej noci“?

…dom speváckej rodiny Strasserovcov („Strasserhäusl“) v Zillertali dnes slúži ako múzeum? Strasserovci odtiaľto koledu rozšírili do celého sveta.

…príbeh piesne je stvárnený ako historická divadelná hra v rodisku Franza Xavera Grubera v Hochburg an der Ach?

…„Tichá noc, svätá noc!“ bola preložená do viac ako 300 jazykov a nárečí?
 

Tichá noc vo Fügene v Zillertali

Museum Fügen © Heimat- und Museumsverein Fügen Museum Fügen © Heimat- und Museumsverein Fügen

Začiatok hudobnej cesty okolo sveta

Dnes už nikto nevie, ako sa „Tichá noc“ páčila ľuďom počas svojej premiéry na Štedrý večer roku 1818. Možno by dokonca už čoskoro upadla do zabudnutia, ak by do hry nevstúpil organ, ktorý v kostole chýbal. Za účelom jeho zostrojenia pozvali do Oberndorfu tirolského staviteľa organov Karla Maurachera, ktorého počas jeho návštev upútala výnimočná kvalita vianočnej piesne. Mauracher si zobral jej notový záznam so sebou domov do Fügenu v tirolskom Zillertali, kde si koleda okamžite získala srdcia poslucháčov.

Je naozaj pozoruhodné, že v čase, kedy sa novinky šírili iba veľmi pomaly, si „Tichá noc, svätá noc!“ tak rýchlo našla cestu z odľahlého Zillertalu ďalej do sveta. V celom Tirolsku však vtedy žilo veľa kupcov s rodinami, ktorí na svojich cestách aj koncertovali. Známymi speváckymi rodinami boli v 20. rokoch 19. storočia najmä Rainerovci z Fügenu a Strasserovci z Laimachu. Či „Tichú noc“ hneď zaradili do svojho repertoáru, nie je známe. Doložené je však uvedenie piesne rodinou Strasserovcov v Lipsku. Zakrátko potom sa po prvý raz objavila v tlačenej podobe v notovom zošite s názvom „Štyri pravé tirolské pesničky“ („Vier ächte Tyroler Lieder“).

Tichá noc v Halleine

Silent Night location Hallein © SalzburgerLand Tourismus / Kathrin Gollackner Silent Night location Hallein © SalzburgerLand Tourismus / Kathrin Gollackner

Splnený sen Franza Xavera Grubera

Najvrúcnejšie želanie vtedy 47-ročného učiteľa Franza Xavera Grubera venovať sa najmä hudbe sa splnilo v roku 1835, kedy bol vymenovaný za organistu vo farskom kostole v meste Hallein. Popri ostatných pracovných povinnostiach sa intenzívne venoval komponovaniu a zložil desiatky liturgických hudobných diel.

V Halleine napísal Franz Xaver Gruber 30. decembra 1854 „Pojednanie o skutočnom pôvode vianočnej piesne“ („Authentische Veranlassung zur Composition des Weihnachtsliedes“). Gruber v ňom nielen vysvetlil, kde „Tichá noc, svätá noc!“ skutočne vznikla a kto bol autorom jej textu a melódie, ale vyvrátil aj všetky nesprávne domnienky, že pieseň pochádza z Zillertalu a zložil ju Michael Haydn. Franz Xaver Gruber zomrel na starobu v roku 1863 v Halleine ako vážený a majetný muž.

Oproti halleinskému Mestskému farskému kostolu sa nachádza Múzeum Tichej noci, ktoré bude znova otvorené 27. septembra 2018. V múzeu nájdete kompletnú dokumentáciu vzniku vianočnej piesne, gitaru Josepha Mohra, predmety z bytu Franza X. Grubera, ako aj rukopisy a originál diela „Authentische Veranlassung“. Franz Xaver Gruber žil v domčeku pre kostolníka 28 rokov.

Tichá noc v Salzburgu

  • Salzburg Christmas Market © SalzburgerLand Tourismus / Achim Meurer Salzburg Christmas Market © SalzburgerLand Tourismus / Achim Meurer

Detstvo a mladosť Josepha Mohra

Joseph Mohr sa narodil 11. decembra 1792 ako nemanželské dieťa v biskupskom meste Salzburg. Detstvo a prvé školské roky tu prežil vo veľmi chudobných pomeroch. Ako mladého človeka bez prostriedkov ho však začal podporovať vikár zo Salzburskej katedrály Johann Nepomuk Hiernle. V prípravných triedach a neskôr aj na Akademickom gymnáziu patril Mohr k najlepším žiakom. Vďaka svojmu hudobnému nadaniu získal v roku 1807 miesto v speváckom zbore Arcibiskupstva sv. Petra, a tak sa vtedy 15-ročnému Mohrovi otvorila cesta k vynikajúcemu vzdelaniu. Následné štúdium teológie na vtedajšom Bavorskom kráľovskom lýceu v Salzburgu ukončil vysviackou za kňaza v roku 1815 v Salzburskej katedrále. 

Dnes sa v Salzburgu konajú prehliadky mesta na tému „Tichá noc, svätá noc!“, ktoré účastníkov zavedú okrem iného do uličky Steingasse, Salzburskej katedrály, budovy kňazského seminára na námestí Makartplatz, Benediktínskeho kláštora sv. Petra a do Veľkej auly dnešnej Salzburskej univerzity. Za Mohrových čias sa tu nachádzalo Akademické gymnázium. Svetoznáma Salzburská zvonkohra v centre mesta hrá každý rok 24. decembra vždy o 7.00, 11.00 a 18.00 hod melódiu „Tichej noci, svätej noci!“ a v kostoloch sa na polnočnej omši tradične spieva jej originálna verzia.

zobraziť autorské práva

Hlavným cieľom dvoch ústredných domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagácia Rakúska ako dovolenkovej destinácie.