Please choose Language or Country
or

Vorarlberg

V tejto spolkovej krajine sa snúbi tradícia s inováciou, stará zručnosť majstrov a nový dizajn a tradičné stavby z dreva s najmodernejšou architektúrou.
Celá story sa skrýva priamo v názve krajiny: Vorarlberg (Predarlberg) leží geograficky za Arlbergom, ale vývojovo priamo o kus pred ním. Arlberg je masív, oddeľujúci Vorarlberg od zvyšku rakúskeho územia. A Vorarlberčania samotní s láskou hovoria o svojej domovine ako o „Ländle“ - krásnej krajinke i vďaka tomu, že v tomto malom západnom kúte Rakúska funguje všetko akosi lepšie, než v iných kútoch zemegule. Príkladom je hoci tunajší kultúrny život, pulzujúci fascinujúcou mnohorakosťou, napriek svojej odlúčenosti od veľkých urbánnych centier, kde si tradície podávajú ruku s inovatívnosťou, kde si staré dobré remeslo potykalo s dizajnom modernej doby a kde sa tradičné stavby z dreva odeli do šatu modernej architektúry.

Holz.Bau.Steine – Drevo.Stavba.Kamene
Tradičné stavby z dreva sa transformujú do súčasnej architektúry so zmyslom pre energetickú úspornosť. Krajinka - „Ländle“ - Voralrberg je priekopníkom v projektovaní trvalo udržateľného rozvoja sídiel v kombinácii s remeselníckym fortieľom. Ako to dokázala?

Imidž vorarlberskej architektúry nekončí na hraniciach Arlbergu: kultúra vorarlberského stavebníctva je pojmom i vo Viedni, Grazi alebo Linzi. Kedysi konzervatívny provinčný pruh zeme Alemáncov za masívom Arlbergu sa už dávno transformoval na pokrokovú otvorenú piaď zeme, kde kraľuje inovačný a tvorivý duch. V tomto polourbánnom priestore sa rozvila medzičasom samozrejmá kultúra stavebníctva. Zmeny sa dejú tam, kde s nimi súhlasí väčšina. V oblasti modernej architektúry dospeli domáci k povedomiu, ktoré sa stalo smerodajným nielen v Rakúsku, ale i európskom meradle. Ako uviedol londýnsky Wallpaper Magazine „(tieto) Horské masívy žijú vynikajúcou architektúrou“ („The hills are alive with outstanding architecture").

Tradícia bez „kudrliniek“
Vysvetlenie zázraku Vorarlberskej architektúry spočíva pravdepodobne presne tam, kde to nik neočakáva: v zmysle pre vlastnú tradíciu. Pravidelní návštevníci Vorarlbergu sú prekvapení a opätovne sa pýtajú, kam zmizli prehnane zdobené rustikálne chatičky. Kam sa podeli nalakované fasády a balkónové geránie v štýle à la Alpy? Namiesto pestrého lakovaného gýču zo smrekového dreva nachádzajú často jednoduchú eleganciu s prírodnou farebnosťou zo smrekovca alebo bielej jedle. Inak povedané: ak architektúra zostane – ako to kedysi trefne vyjadril Arthur Schopenhauer -„zamrznutou hudbou“, tak by v krajine architektúry Vorarlbergu nesmeli vyrásť antény pre hudobný program Musikantenstadl a večne by tu strašili vyšednuté zvetrané šindľové fasády. Staré tradície a zručnosti ustúpili vo Vorarlbergu iba zriedka akožeľudovosti. Novostavby transformujú tradičné línie do moderných, architektonických súvislostí, oplývajúcich kvalitou a umožňujú vzniknúť novým sebavedomým kontrastom.
Jednoduché, jasné kontúry a formy, funkčnosť a ne(vz)rušivé, ale sebavedomé postoje v architektúre sa spriahli so zmyslom pre citlivé zaobchádzanie s priestorom krajinnej a vidieckej scenérie. Domy sa prispôsobujú okolitej prírode, chemicky neupravované drevo, také, aké sa tu používalo už po stáročia môže dýchať, nastavuje tvár slnku, vetru a počasiu tak, ako keď ešte vyrastalo vo svojej domovine – a skôr, či neskôr i tak jednoducho zošedivie.

Akceptancia zo všetkých strán
Investori moderných projektov – teda subjekty priemyslu, cestovného ruchu, samospráv i bežní občania sa usilujú ťahajú za jeden povraz: bez ohľadu na to,  či sa stavia mliekáreň alebo škôlka pre deti, horský hotel alebo kultúrny dom: celé spektrum stavieb musí vyhovovať kritériám bežného dňa a vyrovnať sa inteligentne naprojektovaným stavbám posledných desaťročí: „Vorarlberg je a zostáva iným svetadielom ríše architektúry, predovšetkým i preto, lebo väčšina starostov v Ländle siaha po architektoch-špecialistoch“, napísala v známom Standarde kritička architektúry Ute Woltron. A cituje zároveň z článku architekta Mucha Untertrifallera, v ktorom vysvetľuje dôvody takéhoto vývoja: „Architektúra ako taká nie je predmetom pochybností, starostovia nepodstupujú riziko, keď stavajú v súčasných trendoch, pretože tu nikto na modernú architektúru nefrfle.“ Čo dodať? Región dokázal posilniť svoju identitu kultúrou toho, čo postavil!

Ďalšie informácie na tému Vorarlberg - krajiny architektúry
www.vorarlberg.travel

Objavili ste už, na čo máte chuť? Navštívte stránku www.creativeaustria.at a nájdete hromadu tipov na kultúrne trávenie času, možnosti ubytovania a nočný život.

zobraziť autorské práva

Hlavným cieľom dvoch ústredných domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagácia Rakúska ako dovolenkovej destinácie.