Please choose Language or Country
or

Benediktínsky kláštor Admont

Barokový klenot spojený s moderným umením: vzrušujúca koncepcia na pomedzí benediktínskej tradície a kultúrnej súčasnosti, ktorá vyplýva z prístupu admontských benediktínov k umeniu a kultúre našej doby.

V prekrásnej knižnici sa nachádza 70.000 zreštaurovaných kníh, vzácne stropné fresky a pôsobivé sochy. Kláštor Admont sa pýši najväčšou kláštornou knižnicou na svete a od roku 1997 sa opäť viac sústreďuje na historicky zakorenené mecenášstvo cirkevných inštitúcií. V podobe „Múzea moderného umenia“, s dielami od Erwina Wurma, Rudiho Molaceka a Loisa Rennera, vytvoril kláštor Admont moderný priestor pre diela umelcov, ktoré sa prezentujú v rámci tematicky ladených mimoriadnych výstavách.

Hlavným kultúrnym magnetom kláštora je baroková knižnica a tzv. Großmuseum („Veľké múzeum“). Priestory s modernou architektúrou a najnovšou múzejnou technikou umožňujú neobmedzenú realizáciu rozmanitých múzejných a výstavných koncepcií. Nezabudnuteľné zážitky a dojmy poskytujú návštevníkom stredoveké rukopisy a raná tlač, umenie od stredoveku po súčasnosť, prírodovedecká zbierka, multimediálna prezentácia o kláštore, mimoriadne výstavy, panoramatické schodisko, múzejný obchodík a ďalšie.

Za toto vzorové spojenie kvalitného moderného umenia s pôvodným kultúrnym dedičstvom bol benediktínsky kláštor Admont ocenený „Rakúskou cenou za múzejníctvo 2005“.

www.stiftadmont.at

Ďalšie pamiatky v Štajersku

zobraziť autorské práva

Hlavným cieľom dvoch ústredných domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagácia Rakúska ako dovolenkovej destinácie.