Please choose Language or Country
or

Hofburg a klenotnica

V klenotnici môžete obdivovať drahocenné cirkevné a svetské poklady, ako je cisárska koruna Svätej rímskej ríše národa nemeckého či kuriozity z majetku Habsburgovcov. Múzeum cisárovnej Sisi a cisárske apartmány vám zase umožnia nahliadnuť do života na dvore.

Hofburg – niekdajšie cisárske sídlo Habsburgovcov a do roku 1918 centrum politickej moci monarchie – je dnes domovom jedinečných umeleckých pokladov.

V Cisárskej klenotnici sa nachádza najvýznamnejší kráľovský poklad zo stredoveku: insígnie a šperky Svätej rímskej ríše s ríšskou korunou a Kopija osudu. K ďalším vzácnym predmetom patria koruna cisára Rudolfa II., skvosty Rádu Zlatého rúna, jeden z najväčších smaragdov na svete, obrovský roh z narvala a achátová miska z obdobia neskorej antiky, ktorá bola považovaná za legendami opradený Svätý grál. Ďalšie vystavené objekty dokumentujú dejiny umenia a náboženstva: rozprávajú o kulte relikvií v stredoveku, o habsburskom katolicizme v časoch protireformácie, ale aj o pobožnosti panovníkov na konci baroka a viere medzi jednoduchými ľuďmi v Rakúsku.

Všedný deň na cisárskom dvore najlepšie zachytáva Strieborná komnata: už len sama opulentná kultúra stolovania Habsburgovcov je dôkazom, aký nesmierne náročný bol dvor s 5000 dvoranmi.

Cisárske apartmány – 19 pracovných, obytných a prijímacích miestností cisára Františka Jozefa a jeho manželky Sisi – sú historicky autentické a ich skromný pôvab kontrastuje s okázalým prepychom letnej rezidencie Schönbrunn.

V Múzeu cisárovnej Sisi môžete nahliadnuť do súkromného života slávnej cisárovnej; okrem toaletného salónu a telocvične boli zrekonštruované aj šaty, ktoré mala oblečené na rozlúčke so slobodou, jej kúpací plášť a posmrtná maska. Všetko to sú nemí svedkovia jej života, ktorý sa príliš skoro skončil násilnou smrťou, čo podstatnou mierou prispelo k vytvoreniu „mýtu cisárovnej Sisi“.

Cisárska klenotnica
Hofburg vo Viedni

Ďalšie pamiatky vo Viedni

zobraziť autorské práva

Hlavným cieľom dvoch ústredných domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagácia Rakúska ako dovolenkovej destinácie.