Please choose Language or Country
or

Kláštor Klosterneuburg

Vďaka svojej nádhernej architektúre od románskeho cez barokový sloh až po historizmus a svetoznámemu Verdunskému oltáru patrí kláštor Klosterneuburg k najvýznamnejším kultúrnym hodnotám v Rakúsku. Vo vzácnych zbierkach kláštorného múzea a pokladnice sa nachádzajú umelecké diela od obdobia stredoveku až po súčasnosť.

Niekoľko rokov po preložení svojho sídla do Klosterneuburgu zriadil markgróf Leopold III. so svojou manželkou Agnes v bezprostrednej blízkosti svojho hradu kláštor ako náboženské, sociálne a kultúrne stredisko krajiny. V roku 1133 ho odovzdali kanonikom z augustínskej rehole. Zlatník Mikuláš z Verdunu dokončil v roku 1181 obloženie kazateľnice z emailových tabuliek, ktoré znázorňujú príbeh o vykúpení na základe opisu udalostí v Starom a Novom zákone. Po ničivom požiari kláštora v roku 1330 bol z emailových tabuliek vytvorený „Verdunský oltár“ – jedno z najvýznamnejších umeleckých diel európskeho stredoveku.

V stredoveku sa stal kláštor jedným z najdôležitejších vedeckých a teologických výskumných centier, o čom napokon svedčí aj viac ako 1200 rukopisov kláštornej knižnice. V roku 1730 sa cisár Karol VI. Habsburský rozhodol zriadiť v Klosterneuburgu rezidenciu podľa vzoru španielskeho kláštora El Escorial. Jeho plán počítal s výstavbou obrovského komplexu s deviatimi kupolami a štyrmi nádvoriami. Počas stavebných prác však cisár v roku 1740 náhle zomrel a jeho nasledovníčka Mária Terézia práce zastavila, aby sa mohla venovať realizácii zámku Schönbrunn. Až o 100 rokov neskôr dokončili v Klosterneuburgu aspoň „Kaiserhof“ („Cisársky dvor“), teda jednu štvrtinu z pôvodného zámeru. Vládou cisára Jozefa II. sa začalo prelomové obdobie, kedy v dôsledku cisárskej cirkevnej politiky prišlo k podstatnému rozšíreniu pastoračnej činnosti na farách a väčšiemu rozvoju aktivít v sociálnej sfére.

Dnes patrí kláštor Klosterneuburg k najnavštevovanejším miestam v Dolnom Rakúsku: jedným z najväčších lákadiel je Verdunský oltár a bohaté zbierky kláštorného múzea a klenotnice s umeleckými dielami od stredoveku po súčasnosť. Jedinečný komplex obsahuje stavby v románskom, prepychovom barokovom slohu i v štýle historizmu. Pôsobivá je obrovská sieň Sala terrena s monumentálnymi postavami atlantov od Lorenza Mattielliho, ktorá zostala nezmenená od zastavenia stavebných prác v roku 1740. V ponuke kláštora sa striedajú výstavy moderného umenia v rámci programu „STIFTetKUNST“ („Kláštor a umenie“) a „St. Leopold Friedenspreis“ („Cena mieru sv. Leopolda“).

V kláštore Klosterneuburg má odjakživa veľký význam vinohradníctvo – Klosterneuburg je najstarším existujúcim vinohradníckym závodom v Rakúsku s jediným kláštorným vinohradníctvom, ktoré víno vyrába vo svojej vlastnej réžii.

Kláštor Klosterneuburg

Ďalšie pamiatky v Dolnom Rakúsku

zobraziť autorské práva

Hlavným cieľom dvoch ústredných domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagácia Rakúska ako dovolenkovej destinácie.