Please choose Language or Country
or

Pevnosť Hohensalzburg

900 rokov stará pevnosť Hohensalzburg vysoko nad Starým mestom Salzburgu je najväčším kompletne zachovaným hradom s opevnením v Európe a znakom Mozartovho mesta.

900 rokov stará pevnosť Hohensalzburg vysoko nad Starým mestom Salzburgu je najväčším kompletne zachovaným hradom s opevnením v Európe a znakom Mozartovho mesta.

Areál hradu pozostáva z početných hlavných a vedľajších budov, ktoré v sebe ukrývajú rozličné múzeá ako napr. Múzeum opevnenia, Rainerovo múzeum pluku alebo jediné Bábkové múzeum v Európe.

Opevnenie, vybudované arcibiskupom Gebhardom počas náboženského konfliktu v roku 1077, bolo koncom 15. storočia prebudované na noblesnú rezidenciu. Aj počas ďalších storočí sa uskutočnilo niekoľko prestavieb, ktoré boli v 17. storočí nakoniec zavŕšené stavbou mohutnej hradnej bašty Küenburgbastei.

Nádherne zrenovované múzeum opevnenia, tzv. Festungsmuseum je jednou z hlavných atrakcií, v ktorom je možné vidieť zbrane a výstroje, mučiace nástroje, kompletnú hradnú kuchyňu, gotický nábytok, stredoveký vykurovací systém a umelecké remeslá 16. a 17. storočia.  

Rainerovo múzeum pluku predstavuje históriu a význam cisárskeho pluku pechoty č. 59 „Arcivojvodu Rainera“ a dokumentuje vojnové a mierové obdobia monarchie.

Prísľubom zvláštneho zážitku je svetoznáme Bábkové múzeum, tzv. Marionettenmuseum, v ktorom sa nachádzajú historické bábky Bábkového divadla Salzburg, ako napr. Papageno a Pagagena z Mozartovej „Čarovnej flauty“,  ale aj vzácne bábky z celej Európy a oblastí Ázie.

V pôvodnej atmosfére kniežacích izieb, na romantickom hradnom dvore a baštách sa konajú po celý rok pôsobivé koncerty a rôzne iné kultúrne podujatia. Život rytierov a biskupov, ktorí tu v minulosti bývali, približujú Stredoveké slávnosti, ktoré sa  každoročne konajú v júni.  Okrem toho sú na Hohensalzburgu výstavy tých umelcov, ktorí sa zúčastnili programu Umenie na hradbách "artists in residence".

Festung Hohensalzburg

Pevnosť Hohensalzburg

Podujatia - Salzbursko

zobraziť autorské práva

Hlavným cieľom dvoch ústredných domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagácia Rakúska ako dovolenkovej destinácie.