Please choose Language or Country
or

Pevnosť Hohensalzburg

900 rokov stará pevnosť Hohensalzburg vysoko nad Starým mestom Salzburgu je najväčším kompletne zachovaným hradom s opevnením v Európe a znakom Mozartovho mesta.

900 rokov stará pevnosť Hohensalzburg vysoko nad Starým mestom Salzburgu je najväčším kompletne zachovaným hradom s opevnením v Európe a znakom Mozartovho mesta.

Areál hradu pozostáva z početných hlavných a vedľajších budov, ktoré v sebe ukrývajú rozličné múzeá ako napr. Múzeum opevnenia, Rainerovo múzeum pluku alebo jediné Bábkové múzeum v Európe.

Opevnenie, vybudované arcibiskupom Gebhardom počas náboženského konfliktu v roku 1077, bolo koncom 15. storočia prebudované na noblesnú rezidenciu. Aj počas ďalších storočí sa uskutočnilo niekoľko prestavieb, ktoré boli v 17. storočí nakoniec zavŕšené stavbou mohutnej hradnej bašty Küenburgbastei.

Nádherne zrenovované múzeum opevnenia, tzv. Festungsmuseum je jednou z hlavných atrakcií, v ktorom je možné vidieť zbrane a výstroje, mučiace nástroje, kompletnú hradnú kuchyňu, gotický nábytok, stredoveký vykurovací systém a umelecké remeslá 16. a 17. storočia.  

Rainerovo múzeum pluku predstavuje históriu a význam cisárskeho pluku pechoty č. 59 „Arcivojvodu Rainera“ a dokumentuje vojnové a mierové obdobia monarchie.

Prísľubom zvláštneho zážitku je svetoznáme Bábkové múzeum, tzv. Marionettenmuseum, v ktorom sa nachádzajú historické bábky Bábkového divadla Salzburg, ako napr. Papageno a Pagagena z Mozartovej „Čarovnej flauty“,  ale aj vzácne bábky z celej Európy a oblastí Ázie.

V pôvodnej atmosfére kniežacích izieb, na romantickom hradnom dvore a baštách sa konajú po celý rok pôsobivé koncerty a rôzne iné kultúrne podujatia. Život rytierov a biskupov, ktorí tu v minulosti bývali, približujú Stredoveké slávnosti, ktoré sa  každoročne konajú v júni.  Okrem toho sú na Hohensalzburgu výstavy tých umelcov, ktorí sa zúčastnili programu Umenie na hradbách "artists in residence".

Festung Hohensalzburg

Pevnosť Hohensalzburg

zobraziť autorské práva

Hlavným cieľom dvoch ústredných domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagácia Rakúska ako dovolenkovej destinácie.