Please choose Language or Country
or

Zámok Eggenberg

Rodina Eggenbergovcov po mnoho stáročí ovplyvňovala politický, ekonomický a umelecký vývoj v Štajersku a prekrásny zámok Eggenberg je dôstojným pamätníkom jej pôsobenia.

Zámok Eggenberg bol vybudovaný v 17. storočí podľa plánov Pietra de Pomisa zo severného Talianska ako sídlo cisárskeho miestodržiteľa Hansa Ulricha von Eggenberga a náročný dôkaz legitímnosti vlády tohto rodu. Zámok bol postavený ako obrovská napodobenina, symbolický obraz vesmíru, v ktorom jeho vzdelaný majiteľ vyjadril svoju predstavu o ideálnom svete v ére chaosu a prevratných zmien.

Zámok bol spolu s historickým centrom mesta Graz zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Rozhodujúcim kritériom pre zaradenie zámku Eggenberg medzi pozoruhodné umelecké diela bytovej architektúry bolo 24 reprezentačných miestností s veľkou Sieňou planét uprostred. Jednotlivé časti barokového a rokokového vybavenia sa tu spájajú do – z dnešného pohľadu – jedného súvislého celku. Impozantný cyklus viac ako 500 stropných malieb zo 17. storočia s náročným a komplexným obrazovým programom je typickým svedectvom chápania sveta v období raného baroka a za jedinečný sa považuje najmä kvôli svojej kvalite a rozsahu zachovanej substancie.

Zámok dnes tvorí exkluzívny rámec pre niekoľko múzeí: okrem Starej galérie, ktorá je venovaná európskemu umeniu z rôznych období, sa návštevníci môžu tešiť na pôsobivú zbierku Archeologického múzea, Kabinet mincí a prekrásny zámocký park.

Zámok Eggenberg
Ďalšie pamiatky v Štajersku

zobraziť autorské práva

Hlavným cieľom dvoch ústredných domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagácia Rakúska ako dovolenkovej destinácie.