Please choose Language or Country
or

Zámok Esterházy

Dve mená sú neoddeliteľne späté s mestom Eisenstadt: zámok Esterházy a Joseph Haydn: známy skladateľ pôsobil viac ako štyridsať rokov na dvore Esterházyovcov ako dvorný kniežací dirigent a zámok bol dôležitým miestom jeho tvorby.

Zvláštna atmosféra budovy, ktorá v sebe spája dojemným spôsobom lesk baroka, prísnosť klasicizmu a vplyvy rakúskeho biedermeira, inšpirovala Josepha Haydna k jeho výnimočnej hudbe.

Ešte aj dnes sa konajú koncerty v tej istej sále, v ktorej boli po prvý krát uvedené Haydnove diela a ktorá patrí k najlepším koncertným sálam na svete: Haydnsaal s umeleckými freskami je skvostnou pýchou zámku a ústredným miestom Hydnovho hudobného festivalu, na ktorý do Eisenstadtu rok čo rok prichádzajú Haydnovi fanúšikovia z celého sveta.

Ambiciózny je taktiež kultúrny program pre deti. Maskot Fritz Fürstlich sprevádza po zámku a pomáha pri kreatívnych kurzoch. Počas toho sa môžu rodičia poprechádzať po Oranžérii alebo sa na chvíľu v jednej z početných reprezentatívnych miestností – ako napr. vo „Veľkom čínskom salóne“ preniesť do života Esterházyovcov.


Kto sa pýta na pôvod "Esterházy-omáčky" alebo na metódu prípravy "Esterházy-pečeného mäsa", tomu sa odporúča „Esterházy kuchárska kniha“ od Christopha Wagnera a návšteva zámockého vinárstva.

Schloss Esterházy
Esterhazy Weingut

Zámok Esterházy

zobraziť autorské práva

Hlavným cieľom dvoch ústredných domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagácia Rakúska ako dovolenkovej destinácie.