Please choose Language or Country
or

Adalbert Stifter a Šumava

„Moja celá duša visí na tejto krajine“, tak raz Adalbert Stifter opísal vzťah k Šumave – svojej domovine. A jeho duša v tomto regióne žije dodnes.

Stifterovo dielo sa vyznačuje triezvym pozorovaním prírody, umenia a literatúry. Vo svojich básňach ruší hranicu medzi človekom a prírodou a vždy si pritom všíma svoje okolie: trojuholník krajín Horné Rakúsko-Bavorsko-južné Čechy s bizarnou prírodou so skalami a lesmi. Tento región sa u Stiftera odráža nielen po obsahovej stránke, je tiež inšpiráciou pre názvy jeho diel: „Feldblumen“ (v preklade „Poľné kvety“), „Bunte Steine“ (v preklade „Pestré kamene“ či „Der Hochwald“ (vo voľnom preklade „Les pri Plešnom jazere“).

Dejiská Stifterových diel pretrvali a je možné ich obdivovať ešte aj dnes: vo forme viklanov a horských vrcholov, pozoruhodných skalných útvarov či bludných balvanov narazíte na žulu, ktorá bola inšpiráciou pre jedno zo spisovateľových rozprávaní. Plešné jazero, ktoré Stifter prirovnal ku „kamennej slze“, sa nachádza iba 15 minút od pamätníka Adalberta Stiftera, odkiaľ je výhľad na celú vodnú plochu.

Turistická kancelária Šumava
Stifterov dom

zobraziť autorské práva

Hlavným cieľom dvoch ústredných domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagácia Rakúska ako dovolenkovej destinácie.