Please choose Language or Country
or

Angelika Kauffmannová – portrét umelkyne

Angelika Kauffmannová – maliarka obdobia klasicizmu, priateľka Johanna Wolfganga von Goetheho a jedna zo zakladajúcich členov spoločnosti „Royal Academy of Arts“. Jej obrazy visia vo všetkých veľkých múzeách: v Ermitáži v Petrohrade, v Pinakotéke v Mníchove. v Galérii Uffizi vo Florencii a v Galérii Tate v Londýne.

Korene tejto renomovanej umelkyne siahajú do vorarlberskej obce Schwarzenberg v regióne Bregenzerwald. Slávna maliarka sa narodila v roku 1741 v meste Chur ako dcéra maliara fresiek a pôrodnej babice. Svoje detstvo a mladosť prežila Angelika Kauffmannová vo Schwarzenbergu, kde túto talentovanú kresličku považovali za zázračné dieťa a už vo veku 16 rokov ju poverili umeleckým stvárnením krížovej cesty v dedinskom kostole.

Popri svojej spisovateľskej činnosti sa Angelika Kauffmannová sústredila najmä na maľovanie portrétov. Obrazy slávnych cestujúcich jej dopomohli k celosvetovej sláve a otvorili jej brány veľkomiest ako boli Londýn a Rím. Vďaka svojmu talentu a istému štýlu si získala veľké uznanie vo vtedajších šľachtických i umeleckých kruhoch. Spisovateľ Johann Gottfried Herder ju označil za „najkultivovanejšiu ženu v Európe“ a vystihol tak aj jej priekopnícku úlohu ženy v umení, ktoré bolo v tom období doménou mužov.

Počas návštevy v Múzeu Angeliky Kauffmannovej vo Schwarzenbergu sa hostia dozvedia veľa informácií o vzrušujúcom živote tejto nadanej maliarky a môžu obdivovať mnohé z jej diel. Určite sa oplatí navštíviť aj schwarzenberský kostol: obraz Angeliky Kauffmannovej na hlavnom oltári a jej vyobrazenia zastavení na krížovej ceste zdobia jeho interiér ešte aj dnes.

Múzeum Angeliky Kauffmannovej

zobraziť autorské práva

Hlavným cieľom dvoch ústredných domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagácia Rakúska ako dovolenkovej destinácie.