Please choose Language or Country
or

Anton Bruckner

Anton Bruckner sa narodil 4. septembra 1824 v Ansfeldene pri Linci a v oblasti hudby sa považuje za veľkého novátora. „Kto chce stavať vysoké veže, musí sa dlho venovať základom.“

Josef Anton Bruckner sa narodil ako syn dedinského učiteľa v Ansfeldene. Keďže učitelia v tom čase pracovali aj ako organisti v kostoloch a hrali ľuďom do tanca na husliach, dostal sa Bruckner do kontaktu s hudbou už veľmi skoro. Naučil sa hrať na husliach, klavíri a organe a už vo svojich desiatich rokoch sa stal pomocným organistom. Ako dvanásťročný sa po smrti svojho otca stal členom speváckeho zboru v blízkom Kláštore sv. Floriána. Peniaze na školu a hodiny hudby si „vyspieval“ v zbore.

Pred tým, než sa stal hudobníkom, bol Bruckner učiteľom. Za trest ho však preložili, lebo kvôli komponovaniu a improvizácii na organe zanedbával svoje učiteľské povinnosti. Ďalšiemu hudobnému vzdelávaniu sa však s veľkým nadšením venoval viac ako 30 rokov.

V roku 1868 sa mu podarilo dostať do Viedne, kde sa začala jeho kariéra. Bruckner tu úspešne komponoval, učil na slávnom konzervatóriu a ako organový virtuóz slávil jeden triumf za druhým – legendárnou bola najmä jeho schopnosť improvizácie. Najväčšou Brucknerovou vášňou však boli symfónie, kde musel veľmi dlho márne bojovať o uznanie: Beethovenove diela považovali v tom čase totiž za neprekonateľné a rozvoj symfónie ako hudobného útvaru za ukončený. Viedenskí kritici okrem toho zazlievali Brucknerovi jeho priateľstvo s Richardom Wagnerom. Jeho hudbu vnímali nesprávne ako príliš ovplyvnenú Wagnerom a ostro proti nej vystupovali. Viedenskí filharmonici odmietali Brucknerove dlhé, technicky náročné kompozície ako nezmysel, ktorý nie je možné zahrať. Pri premiére 3. symfónie publikom opustilo sálu dokonca ešte počas predstavenia – nadšení boli iba niektorí Brucknerovi obdivovatelia, medzi nimi i Gustav Mahler.

Až osem rokov pred jeho smrťou sa Brucknerovi so 7. symfóniou podaril toľko vytúžený veľký prelom, a to príznačne v Lipsku.
Ako veľmi nábožný a skromný človek bol Bruckner často námetom rôznych vtipov o jeho chorobnom nutkaní všetko počítať či neskorých žiadostiach o ruku pre veľmi mladé ženy.

V hudobnej oblasti patrí Bruckner k veľkým novátorom, ktorého diela udávali smer až do neskorého 20. storočia.
Anton Bruckner zomrel 11. októbra 1896 vo Viedni a je – v súlade so svojím testamentom – pochovaný pod organom v kostole Kláštora sv. Floriána.

Pamiatky a informácie:

Rodný dom Antona Bruckner v Ansfeldene
Kláštor sv. Floriána: hrobka Antona Brucknera a jeho organ v kláštornej bazilike
Inštitút Antona Brucknera v Linci
Centrum Antona Brucknera v Ansfeldene
Brucknerov dom v Linzi

zobraziť autorské práva

Hlavným cieľom dvoch ústredných domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagácia Rakúska ako dovolenkovej destinácie.