Please choose Language or Country
or
Franz Liszt Konzerthaus in Raiding © Ulrich Schwarz

Lisztzentrum (Lisztovo centrum) v Raidingu

Od roku 2006, kedy bolo Lisztovo centrum v Raidingu otvorené a každoročne si uctieva svojho veľkého syna vlastnou sériou koncertov, je toto malé idylické mestečko miestom stretnutia významných umelcov a milovníkov hudby z celého sveta.

 

Lisztzentrum je moderná koncertná budova, ktorá sa nachádza hneď vedľa historického rodného domu skladateľa. Podobne ako ostatné sedliacke domy v okolí má okná iba na prízemí, ktoré sú však obrovské a z chodby poskytujú výhľad na rodný dom. Interiér tejto dvojposchodovej budovy tvoria biele steny a drevená podlaha.

Koncertná sála ako taká, je navrhnutná tiež veľmi prosto, ponúka miesto približne 600 divákom – čo je skoro celkový počet dospelých obyvateľov Raidingu – a vyznačuje sa vynikajúcou akustikou. Na tomto mieste každoročne sa konajúci  Liszt-Festival ponúka návštevníkom možnosť zažiť hudbu od Franza Liszta a iných skladateľov s tými najlepšími interpretmi sveta v rodnom meste veľkého umelca a skladateľa.

Rodný dom so šindľovou strechou, ktorý je od roku 1951 múzeum, bol taktiež novo zariadený. Návštevníkom poskytuje pohľad do života a pôsobenia kozmopolitného skladateľa. Okrem mnohých fotiek, notového materiálu a posmrtnej masky Liszta z Bayreuthu, je tu možné obdivovať aj rarity ako napr. Erard-krídlo, na ktorom Liszt hrával. Za priestor, ktorý vznikol medzi Lisztovým centrom a rodným domom, boli architekti ocenení Cenou za architektúru Burgenlandu.  

Lisztzentrum Raiding
Liszt-Festival

Lisztzentrum (Lisztovo centrum) v Raidingu

zobraziť autorské práva

Hlavným cieľom dvoch ústredných domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagácia Rakúska ako dovolenkovej destinácie.