Please choose Language or Country
or

Franz Schubert

Narodil sa 31. januára 1797 v predmestskej časti Himmelpfortgrund, ktorá je dnes súčasťou Viedne. Zomrel 19. novembra 1828 vo Viedni. „Neprišiel som na svet pre nič iné, len pre komponovanie".
Dnes vyzerá rodný dom Franza Schuberta romanticky: má len jedno poschodie, zadné krídla obopínajú malý dvor, otvorené galérie vedú priamo do izieb. V minulosti tu však bývalo šestnásť rodín vo veľmi stiesnených podmienkach, pričom každá rodina mala maličký byt len s jednou izbou. Schubertov otec bol učiteľ a v dome sa nachádzala aj trieda.
Franz sa narodil v kuchyni ako trináste zo šestnástich detí. Len štyria z jeho súrodencov prežili kojenecký vek. Otec Schubert učil svoje deti hrať na hudobné nástroje a so synmi hral sláčikové kvarteto. Schubert sa učil dychtivo a so zápalom všetko o hudbe a rozvíjal svoj výnimočný skladateľský talent do neuveriteľného prívalu inšpirácií. Napriek tomu, že mal málo peňazí, podporovali ho priatelia a nakoniec ho učil aj Antonio Salieri, na ktorého urobil dojem a o Schubertovi povedal: „Musí ho učiť priamo Boh“.

V šestnástich Schubert ukončil krátke vzdelanie, aby sa mohol stať pomocným učiteľom, avšak bez motivácie a len s „priemerným výsledkom“. Proti svojej vôli potom pracoval v otcovej škole. Už v tomto čase má jeho denný program presne vymedzené hodiny, kedy disciplinovane a horlivo komponuje – s takou koncetráciou, že sa s ním takmer nedá hovoriť. Počas dvoch rokov učiteľskej práce zloží Schubert približne 250 piesní a štyri symfónie – bez objednávky alebo zaplatenia. Pravdepodobne aj spáva s okuliarmi, aby si mohol v noci poznačiť každý nový nápad a myšlienku.

Po hádke s otcom ukončí svoju prácu učiteľa a odvtedy žije u svojich priateľov, podporovateľov a nakoniec u svojho brata. Iba málokedy sa mu naskytne platená práca, prevažnú väčšinu času nemá ani vlastný klavír.

Bezúspešne si hľadá prácu, dlho sa nenachádza žiadny vydavateľ, ktorý by prejavil záujem o jeho rýchlo sa rozrastajúce dielo. Hudba, ktorú napriek životným krízam neúnavne píše, zostáva dlhé roky iba pre úzky okruh nadšených priateľov, ktorí okrem iného prichádzajú na jeho omamné domáce koncerty, známe pod menom Schubertiády.  Keď sa konečne dostaví úspech,  jeho hudba je publikovaná a šírená medzi hudobníkmi, a keď sa uskutoční jeho prvý finančne úspešný koncert, Schuberta už niekoľko rokov ničí syfilis a liečba ortuťou, ktorá zaťažuje celý jeho organizmus.  Zomiera ako 31 ročný – pravdepodobne na týfus – a zanecháva neuveriteľné množstvo diel - približne tisíc skladieb.  

Schubertov rodný dom
Schubertov byt, v ktorom zomrel
Schubertiade
Spoločnosť Schubert Gesellschaft 

zobraziť autorské práva

Hlavným cieľom dvoch ústredných domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagácia Rakúska ako dovolenkovej destinácie.