Please choose Language or Country
or

Gustav Klimt

Narodil sa 14. júla 1862 v Baumgarten pri Viedni. Zomrel 6. februára 1918 vo Viedni „Namaľujem si svoje dievča tak ako sa mi to páči a basta!“
Kariéra Gustava Klimta začala skoro: ako 14 ročný syn zlatníka prisťahovaného z Čiech, dostal štipendium na umeleckej škole Kunstgewerbeschule Rakúskeho múzea umenia a priemyslu. Po ukončení štúdia v roku 1883 založil spolu s bratom a spolužiakom Franzom Matschom umelecký ateliér vo Viedni. Tu vytvorili za takmer desať rokov mnoho dekoratívnych nástenných a stropných malieb pre paláce, vily a divadlá.

Obrazy s historickou tematikou sú v tej dobe mimoriadne populárne a prinášajú Klimtovi ocenenie v podobe Zlatého kríža, cisárskeho vyznamenania za zásluhy a taktiež členstvo vo Viedenskom dome umelcov. Dnes by iba za tieto diela prakticky upadol do zabudnutia.  

Od roku 1890 narastá jeho odklon od strnulej akademickej tradície, hľadá svoj vlastný štýl, stáva sa viac expresívnym a vytvára svoje typické plošné ornamenty. V roku 1897 odchádza z Domu umelcov a je spoluzakladateľom a prvým prezidentom Viedenskej secesie, ktorá ohlasuje boj proti umeniu podľa predstáv štátu.
V roku 1900 otrasie život tohto úspechom rozmaznaného umelca škandál. Jeho stropná maľba „Filozofia“ – dielo na objednávku pre aulu Viedenskej univerzity, ktoré získava na svetovej výstave v Paríži zlatú medailu – naráža na prudké odmietnutie zo strany profesorov a verejnosti. Temno-morbídne a nanajvýš erotické dielo je označené za hnusné a pornografické. Následne Klimt toto dielo spolu s ďalšími dvomi odkúpi a maľby premiestni do svojej súkromnej zbierky.

Klimt sa rozchádza so secesiou a žije prevažne v odlúčení, avšak produktívne a určite nie zdržanlivo. Peniaze míňa plným priehrštím, legendárne sú jeho okázalé večere, svojim modelkám platí kniežacie odmeny a s niektorými splodí aj deti. O jeho početných vzťahoch s dámami z lepšej spoločnosti sa dodnes špekuluje. Popri oduševnených dámskych portrétoch mu úspech prinášajú aj krajinomaľby, ktorých osobitý rovný efekt vzniká tak, že motívy pozorne sleduje ďalekohľadom. 
Napriek svojmu veľkému úspechu ho kritika ešte niekoľko desaťročí po jeho smrti považuje za dekoratívneho umelca. Dnes je jeho umeleckohistorická kľúčová rola pri vzniku secesie nespochybniteľná.

Posledný ateliér Gustava Klimta
Ďalšie informácie ohľadom Gustava Klimta

Najväčšia výstava malieb Klimta na svete:
Horný Belvedere

Ďalšie maľby v múzeu Leopoldmuseum:
Leopold Museum

zobraziť autorské práva

Hlavným cieľom dvoch ústredných domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagácia Rakúska ako dovolenkovej destinácie.