Please choose Language or Country
or

Joseph Haydn

Narodil sa 31. marca 1732 v Rohrau pri Eisenstadte. Zomrel 31. mája 1809 vo Viedni. „Keďže mi Boh dal veselé srdce, určite bude akceptovať, keď mu budem veselo slúžiť“.
Franz Joseph Haydn bol synom výrobcu kočiarov. Jeho hudobný talent si rodičia všimli skoro a začali ho podporovať.

V roku 1740 podnikol Georg von Reutter, hudobný riaditeľ viedenského Dómu sv. Štefana, cestu za hľadaním talentov po provincii. Objavil Haydna a priviedol ho ako speváka do katedrálneho zboru. Tu sa o neho dosť zle starali a niekedy dokonca hladoval, dostalo sa mu však dobrého vzdelania. Keď začal mutovať, zo zboru ho prepustili.

Nasledovali ťažké roky, počas ktorých žil z príležitostných prác ako huslista, učiteľ hudby, či komorník skladateľa. Napriek tomu ďalej pokračoval v štúdiu a skladal. Húževnatou prácou sa vypracoval nahor a nakoniec prišiel na dvor kniežaťa Esterházyho, kde sa v roku 1766 stal kapelníkom dvorného orchestra. Knieža Nikolaus I. Joseph Esterházy de Galantha „milovník krásy” si platí vlastný orchester, v ktorom on sám nadšene vystupuje. Tridsať dlhých a šťastných rokov skladá Haydn pre toto hudobné teleso, cestuje ako služobník v livreji s kniežacím dvorom a ako dvorný kapelník odvádza obdivuhodnú prácu s obrovským nasadením.

Zachované portréty tohto malého génia s tvárou zjazvenou od kiahní mohli byť výrazne prikrášlené. V spoločnosti však boduje vďaka svojej optimistickej dobrosrdečnosti a šibalskému humoru. Hyadn je veľmi nábožensky založený. Jeho manželstvo s hašterivou a nemuzikálnou dcérou kaderníčky nie je pod šťastnou hviezdou, naproti tomu má však milenecký pomer so speváčkou na dvore kniežaťa. Haydn je dobrým priateľom Wolfganga Amadea Mozarta, radi spolu hrávajú sláčikové kvartetá.
V roku 1790 zomiera knieža Nikolaus a zanecháva obrovské dlhy. Jeho nemuzikálny nástupca rozpúšťa orchester a prepúšťa Haydna na dôchodok. Nasledujú dve lukratívne  a úspešné koncertné cesty do Londýna, pokúšajú sa ho presvedčiť, aby tam zostal, čo aj reálne zvažuje.

V hudobnom prelomovom obodbí po vrcholnom baroku je dielo „otca klasickej symfónie a sláčikového kvarteta” smerodajné, predovšetkým jeho sonáty sú značne inovatívne. Skutočnosť, že mu choroba a vek od roku 1802 zabraňujú v jeho nepretržitej vnútornej túžbe tvoriť, umelca veľmi ťažko postihla.
Haydn zomiera krátko po jednom z Napoleonových delových útokov na „celkové vyčerpanie”. Na rozlúčke s ním hrá Requiem od jeho priateľa Mozarta.

Haydnov rodný dom v Rohrau 
Haydnov kostol
Haydnov dom v Eisenstadte
Zámok Esterházyovcov
Haydnov festival v Eisenstadte
Haydnova spoločnosť vo Viedni

zobraziť autorské práva

Hlavným cieľom dvoch ústredných domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagácia Rakúska ako dovolenkovej destinácie.