Please choose Language or Country
or

Sigmund Freud

Narodil sa 6. mája 1856 vo Freibergu, Čechy. Zomrel 3. septembra 1939 v Londýne. "Človek nie je sám sebe pánom."
Nevedomie, potláčanie, Ja-o mne, Oidipov komplex – pojmy a myšlienky, ktoré zaviedol Sigmund Freud a sú významné nielen pre psychológiu a medicínu. Už dávno sa stali súčasťou bežného používania v jazyku - až po „freudovské prerieknutie“.

Freud bol jedným z najvplyvnejších mysliteľov 20. storočia, jeho dielo formuje náš obraz o človeku, naše predstavy o realite a preniká taktiež umením. Už počas jeho života a vlastne dodnes sa o jeho práci kontroverzne diskutuje, popiera a ďalej rozvíja. Mnohé z jeho téz boli medzičasom doslova „demontované“. A predsa: jeho význam pre psychológiu je priekopnícky.

Sigismund Schlomo Freud bol synom židovského obchodníka s látkami. Bol brilantným študentom, zmaturoval s vyznamenaním, študoval medicínu a promoval v roku 1881 prácou „O mieche nižších druhov rýb“. Následne na to pracoval v laboratóriu pre výskum mozgu vo viedenskej nemocnici Algemeines Krankenhaus, skúmal – aj pokusmi na sebe – kokaín a hypnózu a predniesol svoj vášnivý a sporný prejav „O mužskej hystérii“.

Spolu s Josefom Breuerom ošetroval v roku 1896 pacientku Berthu Pappenheim, ktorá okrem iného trpela stavmi hlbokého smútku, preludmi a halucináciami. Tým, že hľadá ich príčiny a otvorene o nich hovorí, symptómy miznú. Tu spomína Freud prvýkrát psychoanalýzu.
Pracovné nasadenie mysľou vzdialeného a málo dobrosrdečného výskumníka je v nasledujúcich desaťročiach obrovské. Denne pracuje s pacientmi až dvanásť hodín, na záver potom do noci píše. Za deň vyfajčí približne 20 cigár a užíva veľké dávky kokaínu. Publikuje, učí a zakladá Medzinárodné združenie psychoanalytikov.
V roku 1923 ochorie na rakovinu pažeráka, musia mu odstrániť časť čeľuste a podnebia. Nasleduje viac ako tridsať operácií, na konci už takmer nevládze hovoriť. Pred hroziacim nebezpečenstvom zo strany nacistov dlho zatvára oči, do Londýna emigruje až v lete 1938. O rok neskôr pomocou svojho lekára a morfia dáva zbohom svojmu životu.

Múzeum Freuda

zobraziť autorské práva

Hlavným cieľom dvoch ústredných domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagácia Rakúska ako dovolenkovej destinácie.