Please choose Language or Country
or

Wolfgang Amadeus Mozart

Narodil sa 27. januára 1756 v Salzburgu. Zomrel 5. decembra 1791 vo Viedni. „Hudba nemá nikdy ani v tej najhrôzostrašnejšej podobe uraziť ucho, ale má potešiť a pritom vždy zostať hudbou.“
Myslím si, že je to dar od Boha“, povedal salzburgský učiteľ huslí a skladateľ Leopold Mozart o svojom mimoriadne nadanom synovi menom Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus, ktorého on sám učil hrať na klavíri a na husle a ukázal mu tajomstvá komponovania. Chlapec nemal ani sedem rokov, keď začal otec syna nazývaného „Wolferl“ a jeho o päť rokov staršiu sestru „Nannerl“ predstavovať ako zázračné deti. Mozart nikdy nechodil do školy, jeho detstvo pozostávalo prevažne z dlhých, náročných a veľmi úspešných koncertných ciest po polovici Európy, pričom tu spoznával a nasával mnohé významné hudobné vplyvy. V službách arcibiskupa zo Salzburgu dosiahol Mozart skvelú karieréru, už ako 13 ročný sa stal kapelníkom (zo začiatku bez nároku na odmenu), neskôr dvorným skladateľom, komponuje, koncertuje a diriguje takmer bez prestávky. Ale Salzburg a nátlak dvornej služby sa pre neho stávajú neznesiteľnými.  Predovšetkým na svojich rozsiahlych cestách sa intenzívne snaží získať viac objednávok a usiluje sa o nové zamestnanie. Na jednej z náročných ciest do Paríža, ktorú podniká so svojou matkou, však matka náhle zomiera.

Ako 25 ročný odchádza v roku 1781 zo Salzburgu, usadí sa vo Viedni ako skladateľ na voľnej nohe a ožení sa proti vôli svojho otca. Mozart je v tej dobe jediným skladateľom, ktorý komponuje diela vo všetkých hudobných žánroch. Aj keď spočiatku jednoduchá a prístupná hudba, sa táto na vtedajšiu dobu ukazuje ako veľmi komplexná, mnohostranná a nekonečne inšpiratívna. Vtedajšie publikum niekedy hudbu nezvláda, a preto sú niektoré Mozartove opery po niekoľkých odohratiach stiahnuté z repertoára.  Naproti tomu píše jeho priateľ Joseph Haydn, že Mozart je „najväčším skladateľom, ktorého poznať podľa osobnosti a mena.“ 

Ako skladateľ, učiteľ a taktiež vďaka svojim vystúpeniam zarábal Mozart výnimočne dobre, avšak jeho márnotratný spôsob života mu neustále spôsoboval finančné problémy. Kupoval si drahé byty s početným personálom, vlastný koč, nesmierne drahé oblečenie a hral o vysoké sumy biliard a karty. Čo spôsobilo jeho smrť, predtým ako dovŕšil 36 rokov, sa nikdy s určitosťou neobjasnilo. On sám tvrdil, že ho otrávili.

Pamätihodnosti v Salzburgu:
  • V rodnom dome Wolfganga Amadea Mozarta v Salzburgu zriadila bývalá Medzinárodná nadácia Mozarta (existovala od roku 1870 do roku 1879) múzeum.
  • Ďalšie Múzeum Mozarta sa nachádza v dome, kde neskôr Mozart býval, na námestí Makartplatz, v tzv. dome Tanzmeisterhaus.
  • V Salzburgu má sídlo Nadácia Mozarteum Salzburg. Založili ju v roku 1880 obyvatelia Salzburgu a vznikla z roku 1841 založeného hudobného spolku Dommusikverein a Mozartea. Zbierka rukopisov obsahuje približne 190 originálnych listov Mozarta. Knižnica Bibliotheca Mozartiana je so svojimi 35.000 titulmi najväčšou knižnicou na svete týkajúcou sa hudby. Nadácia okrem toho vlastní bohatý obrazový materiál, medziiným aj viaceré autentické portréty Mozarta.
  • Každoročne v januári usporadúva Nadácia od roku 1956 „Týždeň Mozarta“, na ktorom hrajú renomované orchestre (ako napr. Viedenská filharmónia alebo Mahler Chamber Orchestra) a poprední interpreti (Nikolaus Harnoncourt, Riccardo Muti, atď) známe Mozartove diela.

Pamätihodnosti vo Viedni :
  • Vo Viedni sa zachoval jeden z bytov Mozarta (avšak bez nábytku) a v súčasnosti je sprístupnený ako múzeum: Domgasse 5, za Dómom sv. Štefana. Pôvodný pamätný dom bol pred nejakým časom rozšírený o ďalšie dve poschodia a znovuotvorený ako múzeum Mozarthaus Vienna. Mozartov život za jeho čias môžu návštevníci vidieť predovšetkým formou nákladných multimediálnych prezentácií.   
  • Mozartov pamätník od architekta Carla Königa a sochára Viktora Tilgnera vytvoreného v roku 1896, stál na námestí Albertinaplatz. Po druhej svetovej vojne v roku 1953 bol premiestnený do areálu Burggarten.  

zobraziť autorské práva

Hlavným cieľom dvoch ústredných domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagácia Rakúska ako dovolenkovej destinácie.