Please choose Language or Country
or

Tradícia ďaleko od šlágra & slaďákov

Tam, kde majú korene roľnícke ľudové zvyky, vyvíjala sa i tradičná ľudová hudba. Dnes táto súčasť vidieckej kultúry opäť ožíva, pestuje sa alebo interpretuje novým štýlom.
Pôvod a vývoj
Pôvodná a negýčová ľudová muzika pochádza z dôb, kedy sa o rádiu alebo televízore ani nechyrovalo a z dôb, kedy ani jeden z nich nebol celovečerným zlodejom voľného času. V tých dobách spoznali mnohí roľníci hudobný nástroj, aby počas tmavých zimných mesiacov, v ktorých sa na poli prakticky nedalo nič robiť, spoločne muzicírovali. Tak vznikol hudobný poklad, ktorý do dnes nie je sprehľadnený a ktorý sa nedá vymedziť hranicami a zasahuje do bavorského, rakúskeho a švajčiarskeho priestoru.

Pred asi 400 rokmi mali medzi hudobnými nástrojmi verklíky a gajdy, k nim sa pridružili na začiatku 18. stor. husle. Pribúdaním vojenských kapiel začali mať namiesto huslí navrch dychové nástroje. Harmonika a lopár (predchodca cimbalu) sa dokázali presadiť až v 20. storočí. Dnes sa väčšinou muzicíruje vo formáciách, ktoré závisia od toho, aký nástroj je práve po ruke, pričom sa nezriedka s obľubou experimentuje.

Regionálne typická ľudová hudba
Pretože je charakteristika najrozličnejších druhov ľudovej hudby veľmi náročná, pridáva sa k názvu skladby príslušný región jej pôvodu. Hovorí sa potom o „korutánskej“ alebo „tirolskej piesni“, o „štajerskom“ alebo „Innviertelskom“ alebo o „pongauerskom jódlerovi“.

„Nová ľudová muzika“
Od polovice 80. rokov vysielala ľudová hudba vytrvalé impulzy do popmusic. Miestne tradície spevákov ľudoviek sa premiešavali s kultúrou hudby mládeže. Od roku 1990 upozorňovala na seba skupina „Attwenger“ albumami s jednoslabičným názvom („Mušt“, „Pluh“, „Vzduch“, „Song“) a lakonickou sebairóniou a stala sa tak predskokanom nového prístupu k ľudovej hudbe. Odvtedy si získala „nová ľudová muzika“ početné publikum, ku ktorému patria rovnako tradiční milovníci ľudoviek, ako i na súčasnú hudbu orientované vrstvy poslucháčov a priateľov klasickej hudby. 

zobraziť autorské práva

Hlavným cieľom dvoch ústredných domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagácia Rakúska ako dovolenkovej destinácie.