Please choose Language or Country
or

Architektúra – jednoduchá a postmoderná

Architektúra sa už nevníma ako jedinečná umelecká forma, chápe sa skôr ako súčasť kultúry každodenného života, s naviazanosťou na krajinné a spoločenské javy.
Z časovo-historického hľadiska sa dá povedať, že architektonické pamiatky Rakúska unášajú pozorovateľa na cestu storočiami: hrady, zámky a kláštory, stredoveké centrá miest a obcí a stavebné diela plné majestátu cisárskeho impéria sú svedkami dôb, v ktorých vznikli a ktoré zažili. Súčasná architektúra sa stáva patentovou značkou štýlu alebo citlivo premyslenej kultúry každodenného života krajiny – od minimalizmu a redukovaného štýlu až po prvky dekonštruktivizmu – bez ohľadu na to, či ide o verejné budovy - napr. múzejnú štvrť Viedne Wiener MuseumsQuartier alebo súkromné budovy, ako napríklad hospodárstva mladých vinárov alebo administratívne budovy veľkých firiem. Rakúsko sa v ponímaní a ekologickej realizácii stavieb posunulo zároveň do úlohy akéhosi spoluurčovateľa budúcnosti v stavebníctve. Architektonické tematické polia v jednotlivých spolkových krajinách závisia od ich smerovania a tradície. Spoločným atribútom všetkých je však vzťah k okolitému životnému prostrediu, resp. nadviazanie kvalitného dialógu s už existujúcou architektúrou. 

Moderná architektúra v Rakúsku

zobraziť autorské práva

Hlavným cieľom dvoch ústredných domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagácia Rakúska ako dovolenkovej destinácie.