Please choose Language or Country
or

V strede: Dolné Rakúsko

Dolné Rakúsko obklopuje Viedeň, hraničí s Českom a Slovenskom. Čo sa krajiny týka, rozprestiera sa od vysokohorského prostredia, cez lesnaté kopce predných Álp, až po Dunaj s ílovitou pôdou, na ktorej sa pestuje vinič.

 

Špecifikom tejto oblasti sú  pôvodom pralesové nivy a lúky pri riekach Dunaj, Morava a Dyje, rašeliniská vo Waldviertel, údolie rieky Wachau, ako aj tiché pivničky vínneho regiónu.  A popritom je Dolné Rakúsko považované za krajinu pôžitkárov – so svojimi vínami špičkovej kvality, marhuľami z Wachau a makovými špecialitami z oblasti Waldviertel. Jablkám a hruškám je venovaná celá oblasť Mostviertel. Miestne priekopy Ötschergräben patria k najkrajším priekopám v strednej Európe. V južnej časti Waldviertel je prírodným zážitkom roklina Ysperklamm .

V severnej časti Dolného Rakúska sa vyskytuje jedna chránená oblasť vedľa druhej: národné parky a Národný park Thaytal sú nezabudnuteľnými prírodnými zážitkami, pričom pri turistike v Národnom parku Thayatal dokonca prekročíte štátnu hranicu do Čiech. Celkovo je Dolné Rakúsko popretkávané sieťou vysokocenených a pôsobivých turistických chodníkov s dĺžkou 15.000 km.  

Videos: V strede: Dolné Rakúsko

zobraziť autorské práva

Hlavným cieľom dvoch ústredných domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagácia Rakúska ako dovolenkovej destinácie.