Please choose Language or Country
or

Vorarlbersko: na túre bez handicapu

Spolková krajina Vorarlberg očakáva hostí s celým radom bezbariérových možností ubytovania a výletných miest bez „pascí“. Popri úpravách lanoviek, múzeí a športovísk prišli na rad aj úpravy, umožňujúce bezbariérový nástup na vyhliadkové plavby po Bodamskom jazere.

Za mimoriadne nasledovaniahodné sa považujú výdobytky tejto Spolkovej krajiny v oblasti túr bez bariér: vďaka celoplošne realizovaným konceptom pre cyklistov a peších turistov je možné využívať veľkú časť existujúcich trás i ako trasy túr pre vozíčkárov.  

Trasy túr pre vozíčkárov Rolli-Wanderwege vedú zvyčajne po rovinatých dolinách, ale vo Vorarlbersku sa vedú „von“ – mimo osídlené územia a priamo do zelene. S výhľadom do idylických krajiniek sa pohybujú športovci na vozíkoch po trasách primeraných dĺžkou, sklonom i úpravou – t. j. s asfaltovým alebo valcovaným štrkovým povrchom

Dobrá infraštruktúra vďaka jednoduchej dosiahnuteľnosti obcí autom i verejnými dopravnými prostriedkami, či možnosti odbočiek z trasy sú predpokladmi bezstarostného pobytu.  S informáciami, ktoré sú k dispozícii online na stiahnutie, si zachovajú hostia prehľad o najkrajších trasách medzi Bodamským jazerom a Montafonom.

Cestovanie bez handicapu vo Vorarlbersku 
Vorarlberg Tourismus

zobraziť autorské práva

Hlavným cieľom dvoch ústredných domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagácia Rakúska ako dovolenkovej destinácie.