Please choose Language or Country
or

Na slnečnej pláži: Neziderské jazero

Neziderské jazero – Neusiedler See – je najzápadnejšie ležiacim stepným jazerom Európy a najrozsiahlejším jazerom Rakúska. Región a rovnomenný Národný park tvoria súčasť svetového kultúrneho dedičstva.
Vrátane „opasku" z tŕstia má Neziderské jazero dĺžku 36 km, šírku 12 km a hĺbku 1,5 m. Jeho vody sú mierne slané a v horúcom lete sa zahrejú až na teplotu 30 C. V zime toto "more Viedenčanov " zamŕza a stáva sa skutočným rajom korčuliarov, jachtárov a surfistov na ľade.


Región okolo jazera je najteplejším regiónom v Rakúsku. Priemer 60 horúcich letných dní v roku a vegetačné obdobie trvajúce 250 dní vytvárajú ideálne podmienky na pestovanie hrozna i život rastlín a zvierat. Východné pobrežie jazera patrí k najveternejším územiam Európy. Vodní športovci vysoko oceňujú predovšetkým južný vietor, dujúci im do plachiet.

Toto jazero vzniklo v poslednej dobe ľadovej, cca pred 13.000 rokmi. Pôvodne prevládal na tomto kúsku zeme svetlý miešaný les, s prevahou dubov, ktorý však ľudia vyklčovali. Následné odvodnenie a využívanie pôdy na pasienky postupne spôsobilo, že sa tu vytvorila stepi podobná "Puszta". Jazero zásobujú vodou nadzemné prítoky, napr. riečka Wulka, podzemné pramene "Kochbrunnen" a zrážky. Tieto zdroje sú však nie vždy dostatočné a preto Neziderské jazero v rokoch 1865 až 1871 vyschlo úplne. Až za posledných 100 rokov je výdatnosť zásobovania regulovateľná tzv. Einserkanálom a iž niekoľko rokov sa uvažuje o tom, či by sa sem nedala privádzať voda z Podunajska.

Raj zvierat
Enormná pestrosť živočíšnych druhov regiónu fascinuje biológov. V roku 1954 sa pri Nusiedli zriadila prvá stanica na pozorovanie zvierat a v roku 1993 sa územie, siahajúce až do Maďarska, dočkalo intenzívnejšej ochrany a bolo vyhlásené za Národný park - "Nationalpark Neusiedler See", dosahujúci na rakúskej strane rozlohu 90 km².

Jednou z najznámejších súčastí Národného parku je časť Seewinkel, na ktorej sa nachádza 45 kaluží ("Lacke") s vodou s obsahom solí, hĺbka ktorých kolíše v rozmedzí od 70 cm až do úplného vysušenia. Tu i v plytkom maďarskom Hanságu je možné obdivovať maďarský stepný dobytok, vodné byvoly, biele osly, „kučeravé" ošípané - mangalica - a pol tucta zriedkavých a vzácnych Przewalského koní. Ochranný val päť kilometrového porastu z tŕstia poskytuje priestor rozličným druhom zveri. Väčšina rýb v jazere vychováva v tŕastí svojich potomkov alebo si tu našlo trvalé bydlisko (napr. šťuka a sumec veľký). Tŕstie je idálnym priestorom obživy, hniezdenia i oddychu pre vtákov a žije v ňom celkom 300 druhov vtáctva.

Viac info:
Burgenland - Slnečná strana Rakúska

zobraziť autorské práva

Hlavným cieľom dvoch ústredných domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagácia Rakúska ako dovolenkovej destinácie.