Please choose Language or Country
or

Rozsiahle a rozmanité: Bodamské jazero

Bodamské jazero s rozlohou 536 km² je po Balatone a Ženevskom jazere tretím najväčším jazerom v Európe a jeho okolie je už po stáročia dynamickým kultúrnym regiónom, získavajúcim o.i. významné impulzy i z mesta Bregenz.
V poslednej dobe ľadovej (pred 115.000 až 10.000 rokmi) sa presunul z údolia Rýnu ľadovec a vytvoril v predhorí álp nádrž. V tejto mulde sa dnes nachádza Bodamské jazero, dosahujúce dĺžku 63 km a šíťku 14 km a hĺbku do 254 m, časť o ktoré sa delia Švajčiarsko (27% súše), Nemecko (62%) a Rakúsko (11%). V dobe vrcholiaceho leta dosahuje teplota vody jazera 26°C. Za posledných 1.000 rokov jazero úplne zamrzlo viac ako 30 krát, takže ho bolo možné - naposledy snáď v roku 1963 - doslova prešpacírovať pešo.


Bodamské jazero tvoria v podstate dve jazerá: Horné - Obersee - (s rozlohou 473 km², t.j. podstatne väčšie) a Dolné - Untersee, prepojené navzájom pri Kostnici Rýnskym jazerom. Rýn ako najdôležitejší z viac ako 200 prítokmi - ústi pri Harde - na území Rakúska do Horného jazera, preteká Bodamským jazerom a opoäť ho opúšťa pri švajčiarskom mestečku Stein. Prírodná chránená oblasť okolo ústia Rýna ("Rheindelta") má rozlohu cca 2.000 ha a je najväčšou chránenou krajinnou oblasťou s plytkou vodou, mokraďami a lužnými lesmi, v ktorej hniezdi, vychová mladé a oddychuje viac ako 330 druhov vtákov.

Zažiť jazero v spoločnosti „bielej flotily" ("Weiße Flotte")
Pobrežie jazera bolo osídlené už od mladšej doby kamennej, t.j. cca od roku. 3.000 pred n.l. Okolo roku 400 pred n.l. obývali Kelti miesto, ktoré starí Rimania nazvali "Brigantium" - teda dnešné hlavné mesto Vorarlberska, Bregenz. Hudobný festival „Bregenzer Festspiele", centrom ktorých sa každé leto stáva vo svete najväčšia scéna na jazere, s hľadiskom pre 7.000 divákov, je udalosťou, ktorej zásluhou sa stalo mesto medzinárodne renomovaným kultúrnym centrom.

O tom, že Bodamské jazero je ideálnym miestom na pestovanie všetkých vodných športov, snáď nie je potrebné viac hovoriť. Treba si však uvedomiť, že vlnobitie na jazere do výšky 3,5 m môže byť skutočne nebezpečné. "Biela flotila " - Bodensee-Schifffahrt premávajúca už roky na Bodamskom jazere nezabezpečuje iba pravidelné spojenie linkovými kompami medzi najvýznamnejšími mestami na brehoch jazera, ale ponúka i výletné plavby na atraktívne ostrovy jazera, napr. na ostrov kvetov Mainau, kláštorný ostrov Reichenau a do Lindau.

Rozsiahle a rozmanité: Bodamské jazero

Výlety

     

     
 

Ostrov kvetov Mainau
www.mainau.de

Lindau
www.lindau.de

Kláštorný ostrov Reichenau
www.reichenau.de

Meersburg
www.meersburg.de

zobraziť autorské práva

Hlavným cieľom dvoch ústredných domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagácia Rakúska ako dovolenkovej destinácie.