Please choose Language or Country
or

Národný park Donau-Auen

Dunajské lužné lesy, rozprestierajúce sa na území medzi Viedňou a Bratislavou sa dočkali záchrany pred zriadením vodnej elektrárne quasi v poslednej minúte a stali sa akýmsi posledným mohykánom zachovalých riečnych lužných území v Strednej Európe.

Aktívni obyvatelia dokázali v roku 1984 zabrániť výstavbe elektrárni v dunajských luhoch pri Hainburgu takmer v poslednej minúte a určili tak začiatky vývoja a založenia Národného parku Dunajské luhy. Dunaj tu môže aj ďalej voľne formovať krajinu a poskytovať priestor na život viac ako 60 druhom rýb, rybárikom riečnym, orliakom morským, bobrom, korytnačkám močiarnym, zriedkavým orchideám a nespočetným druhom hmyzu.

Národný park Dunajské luhy sa rozprestiera od Viedne až po ústie Moravy na štátnej hranici so Slovenskom. Na tomto 36 km úseku môže voľne tečúca rieka formovať krajinu vždy nanovo. Lužný les je les podmáčaný vodou a dunajské luhy tvorí mozaika vodných plôch a súše, ktorú pomáha zachovávať striedanie vodných hladín Dunaja.

Cez Národný park vedie Diaľkový turistický chodník 07 a Dunajský cyklistický chodník. Chránená oblasť je voľne prístupná, pohyb mimo cyklistických a turistických ciest je však zakázaný.

Intenzívne zážitky v prírode ponúkajú návštevníkom výlety a plavby na kanoe a nafukovacích člnoch v sprievode zamestnancov Národného parku.


Ďalšie informácie na:
www.donau.com

zobraziť autorské práva

Hlavným cieľom dvoch ústredných domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagácia Rakúska ako dovolenkovej destinácie.