Please choose Language or Country
or

Dolné Rakúsko: Národný park Thayatal

V údolí rieky Dyje (nem.: Thaya) pri Hardeggu sa rieka, ktorá dala údoliu jeho meno, zarezáva až 150 m hlboko do tvrdých hornín regiónu Waldviertel. Charakter tejto impozantnej krajiny formujú strmé skalné zrázy, mierne svahy, pôsobivé meandre a obtočníky.

Cezhraničný Národný park Thayatal chráni spolu s českým Národným parkom Podyjí 44 km rieky Dyje na hranici medzi Českom a rakúskymi regiónmi Waldviertel a Weinviertel.

Osobitný charakter riečneho údolia je viditeľný najmä z obtočníka (tzv. „Umlaufberg“), ktorý takmer po celej dĺžke obteká rieka Dyje. Jej dva úseky sú od seba oddelené iba úzkym skalnatým útvarom, nazývaným „Überstieg“. Zhora sa turistom naskytne nádherný výhľad na riečnu krajinu s nenáhlivo tečúcou Dyje, pestrými lúkami, lesnatými svahmi a skalami s rôznorodou suchomilnou vegetáciou.

V tomto kľukatom údolí na hraniciach dvoch krajín našli ideálne prostredie na život veľmi zriedkavé druhy zvierat. Ryby tu dnes loví bocian čierny i vydra riečna. Magnetom pre návštevníkov v Národnom parku Thayatal sú však mačky divé. V najväčšej zvernici pre mačky divé v Rakúsku pri budove Národného parku majú tieto „veľké“ šelmy so zamatovým kožúškom dosť priestoru na život i hru a je možné ich pozorovať počas kŕmenia. Mimoriadnou atrakciou pre deti je krátky tunel, ktorým je možné preplaziť sa do zvernice a cez sklenú kupolu sa pozrieť divým mačkám priamo z očí do očí.

Kvôli podobnej morfológii, akú má aj americký Grand Canyon, a rozľahlým lesnatým územiam sa Národný park Thayatal označuje aj ako „Zelený kaňon Rakúska“. Jeho návšteva je nezabudnuteľným zážitkom v každom ročnom období.

Ďalšie informácie na:
www.np-thayatal.at

zobraziť autorské práva

Hlavným cieľom dvoch ústredných domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagácia Rakúska ako dovolenkovej destinácie.