Please choose Language or Country
or

Rakúske dejiny

Dejiny Rakúska, úzko prepojené s dejinami väčšiny európskych štátov, sú plné zvratov. Ale napriek tomu sa presadzujú a zachovali sa jednotlivé prvky rakúskeho charakteru. Predovšetkým sklon k pôžitkárčeniu, kráse a kultivovanosti, ktoré boli vždy akousi hnacou silou života v tejto krajine.

Rakúske dejiny

Heidentor - brána do rímskeho Carnunta, Dol. Rakúsko © Österreich Werbung, Diejun Heidentor - brána do rímskeho Carnunta, Dol. Rakúsko © Österreich Werbung, Diejun

Rané dejiny

Už v starej dobe kamennej (okolo 8.000 pred n.l.) bolo na území dnešného Rakúska pomerne silné osídlenie, hlavne v Podunajsku a údoliach Álp, poskytujúcich dostatok obživy.
Rané dejiny v Rakúsku
Ostarrichi-dokument -zmienka o Rakúsku © Österreich Werbung / Trumler Ostarrichi-dokument -zmienka o Rakúsku © Österreich Werbung / Trumler

Od rímskeho Ostarrichi k Österreich

Začiatok sťahovania národov znamená pre územie Podunajska i vytláčanie rímskeho vplyvu. Od 6. storočia osídlili krajinu Bajovari.
Od rímskeho Ostarrichi k Österreich
Klenotnica Hofburg - koruna cisára Rudolfa © Österreich Werbung / Lammerhuber Klenotnica Hofburg - koruna cisára Rudolfa © Österreich Werbung / Lammerhuber

Začiatok panovania Habsburgovcov

Počas vlády rodu Habsburgovcov sa krajina stáva veľmocou a v roku 1452, za vlády Friedricha III. cisárstvom. Zručnou a premyslenou sobášnou politikou získavajú Habsburgovci v 15. stor. vplyv i vo vtedajšom Francúzsku a potomkovia rodu sa stávajú dokonca kráľmi Španielska a ich práve založených kolónií v zámorí.
Začiatok panovania Habsburgovcov
Pamätník Johanna Straußa - Viedenský Stadtpark © Österreich Werbung/Diejun Pamätník Johanna Straußa - Viedenský Stadtpark © Österreich Werbung/Diejun

Od Biedermeiera k secesii

Francúzskou revolúciou v roku 1789 a po nej nasledujúcim obdobím uzurpenia moci zo strany Napoleóna nastali veľké zmeny. Rakúsko bolo vtiahnuté do napoleónskych vojen a v roku 1814/15 sa stáva hostiteľom Viedenského kongresu o novom usporiadaní Európy.
Od Biedermeiera k secesii
Parlament vo Viedni © Österreich Werbung/ Popp Parlament vo Viedni © Österreich Werbung/ Popp

20. storočie

Napätie v mnohonárodnostnom štáte vrcholí v roku 1914, zavraždením rakúskeho následníka trónu vojvodu Franza Ferdinanda v Sarajeve, čo sa stalo rozbuškou pre spustenie 1. svetovej vojny.
20. storočie

Neboli nájdené žiadne výsledky hľadania!

zobraziť autorské práva

Hlavným cieľom dvoch ústredných domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagácia Rakúska ako dovolenkovej destinácie.