Please choose Language or Country
or

Rakúske dejiny

Dejiny Rakúska, úzko prepojené s dejinami väčšiny európskych štátov, sú plné zvratov. Ale napriek tomu sa presadzujú a zachovali sa jednotlivé prvky rakúskeho charakteru. Predovšetkým sklon k pôžitkárčeniu, kráse a kultivovanosti, ktoré boli vždy akousi hnacou silou života v tejto krajine.

Rakúske dejiny

Klenotnica Hofburg - koruna cisára Rudolfa © Österreich Werbung / Lois Lammerhuber Klenotnica Hofburg - koruna cisára Rudolfa © Österreich Werbung / Lois Lammerhuber

Začiatok panovania Habsburgovcov

Počas vlády rodu Habsburgovcov sa krajina stáva veľmocou a v roku 1452, za vlády Friedricha III. cisárstvom. Zručnou a premyslenou sobášnou politikou získavajú Habsburgovci v 15. stor. vplyv i vo vtedajšom Francúzsku a potomkovia rodu sa stávajú dokonca kráľmi Španielska a ich práve založených kolónií v zámorí.
Začiatok panovania Habsburgovcov
Johann Strauss Denkmal / Stadtpark © Österreich Werbung /  Diejun Johann Strauss Denkmal / Stadtpark © Österreich Werbung / Diejun

Od Biedermeiera k secesii

Francúzskou revolúciou v roku 1789 a po nej nasledujúcim obdobím uzurpenia moci zo strany Napoleóna nastali veľké zmeny. Rakúsko bolo vtiahnuté do napoleónskych vojen a v roku 1814/15 sa stáva hostiteľom Viedenského kongresu o novom usporiadaní Európy.
Od Biedermeiera k secesii
Ostarrichi-dokument -zmienka o Rakúsku © Österreich Werbung / Gerhard Trumler Ostarrichi-dokument -zmienka o Rakúsku © Österreich Werbung / Gerhard Trumler

Od rímskeho Ostarrichi k Österreich

Začiatok sťahovania národov znamená pre územie Podunajska i vytláčanie rímskeho vplyvu. Od 6. storočia osídlili krajinu Bajovari.
Od rímskeho Ostarrichi k Österreich
Heidentor - brána do rímskeho Carnunta, Dol. Rakúsko © Österreich Werbung /  Diejun Heidentor - brána do rímskeho Carnunta, Dol. Rakúsko © Österreich Werbung / Diejun

Rané dejiny

Už v starej dobe kamennej (okolo 8.000 pred n.l.) bolo na území dnešného Rakúska pomerne silné osídlenie, hlavne v Podunajsku a údoliach Álp, poskytujúcich dostatok obživy.
Rané dejiny v Rakúsku
Vienna - Heldenplatz © Österreich Werbung / Volker Preusser Vienna - Heldenplatz © Österreich Werbung / Volker Preusser

20. storočie

Napätie v mnohonárodnostnom štáte vrcholí v roku 1914, zavraždením rakúskeho následníka trónu vojvodu Franza Ferdinanda v Sarajeve, čo sa stalo rozbuškou pre spustenie 1. svetovej vojny.
 
20. storočie
Schloss Schönbrunn, Wien, Große Galerie © Foto Agentur Zolles Schloss Schönbrunn, Wien, Große Galerie © Foto Agentur Zolles

Príbehy z cisárskej minulosti

„Kto by si to bol len pomyslel...?“ Príbehy o ľuďoch za kulisami rakúskeho cisárskeho dvora.

Viac info

Neboli nájdené žiadne výsledky hľadania!

zobraziť autorské práva

Hlavným cieľom dvoch ústredných domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagácia Rakúska ako dovolenkovej destinácie.