Please choose Language or Country
or

Burgenlandsko: Zem, kam až oko dovidí

Mierne podnebie, stepná krajina oblasti Seewinkel, príjemné vinohrady, dediny so starými roľníckymi dvormi – to je charakteristika panónskej nížiny.
Najväčšia časť panónskej nížiny leží v Rakúsku. Je obkolesená Alpami, Karpatmi, Balkánom a Dinarisským pohorím a obtekajú ju Dunaj a Dyje. V Rakúsku je severné Burgenland, hlavne Neziderské jazero s oblasťou Seewinkel časť Panónska. Pre túto nížinu je typické relatívne suché podnebie s horúcimi letami, nie príliš studenými zimami a množstvom slnka – a kvôli 300 slnečným dňom do roka získalo Burgenland dokonca prívlastok „Krajina Slnka“.

Vinohradníctvo
Podnebie je priaznivé i pre vinohradníctvo. Regióny s vinárskou tradíciou Neusiedler See a Neusiedler See-Hügelland obrábajú viac ako štvrtinu všetkých rakúskych vinohradníckych plôch a združujú sa do 7.000 vinohradníckych podnikov. Tu sa dá nájsť neuveriteľná mnohorakosť bielych a červených špičkových vín, angažovaných mladých vincúrov a nezabudnuteľnej architektúry vínnych pivníc. Na rovnakej úrovni sa teda pestuje i zvykoslovie pestovania hrozna. Vo vinohradníckych obciach na severnom pobreží Neziderského jazera sa oslavujú meniny patróna spolkovej krajiny Martina (11.11.) viacdenným „uctievaním“ = "Martiniloben", jedným z najväčších vinohradníckych sviatkov v Rakúsku vôbec. A pri „Slávnosti 1.000 vín“ v Eisenstadte sa stretnú na sklonku augusta priatelia vína pri hudbe a pôžitku z vína.

Šedý hovädzí dobytok & stredoázijská ovca
Najcharakteristickejšie sa prejavuje panónska flóra a fauna na Neziderskom jazere a na slanej stepi v oblasti Seewinkel. Tento kút zeme na východnom brehu Neziderského jazera sa považuje za jeden z najvýznamnejších stepných území v Európe. Tu sa nachádza i 45 "mokradí" – malých jazierok z obsahom solí, ktoré -  podľa ročného obdobia a počasia – dosahujú hĺbku vody od 0 do 70 cm.

Neziderské jazero je najzápadnejším stepným jazerom v Európe a zároveň najväčším jazerom Rakúska. Jazero je 33,5 km dlhé, 12 km široké a jeho hĺbka dosahuje nanajvýš 180 cm. Vrátane tŕstia po obvode zaberá rozlohu 285 km², z toho 220 km² pripadá Rakúsku a zvyšok maďarskej strane. Jazero je centrom spoločného národného parku, zaberajúceho na rakúskom území 90 km² a kde sa okrem domácich zvierat ako napríklad šedého dobytka a stredoázijskej ovci darí o.i. 300 druhom vtáctva. Informačné centrum národného parku usporiadava pravidelne zaujímavé prírodovedné exkurzie pre mládež i stárež.

Bociany v Ruste & operety v Mörbischi
V roku 2001 vyhlásilo UNESCO región Neziderského jazera s hraničiacimi oblasťami v Rakúsku a Maďarsku za súčasť svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. Odvtedy tam patrí i staré mesto Rust preslávené bocianimi hniezdami. Takisto Mörbisch, je priateľom opery známy kvôli festivalu so scénou na vodnej hladine. Rovnako známym sa stáva i Rímsky kameňolom v St. Margarethen, kde sa konajú operné slávnosti a pašie, ktoré sa rovnako dostali do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva.
Každodenné a remeselnícke historky v celom rade obcí okolo jazera sa citlivo dokumentujú v dedinskom múzeu vo voľnej prírode - Dorfmuseum  Mönchhof. Viac o pohnutých dejinách tohto regiónu sa dozviete pri prechádzke naprieč hlavným mestom Spolkovej krajiny Burgenland – Eisenstadtom, ktoré za celý rad zo svojich pamätihodností, napr. za barokový zámok vďačí rodu Esterházyovcov. Tento panovnícky rod v 17. storočí významne postúpil na spoločenskom rebríčku a stal sa najmocnejším v severnom a strednom Burgenlandsku. Na stopy jeho činorodosti naďabíme dnes na ceste loďou cez Panónsko na každom kroku....

zobraziť autorské práva

Hlavným cieľom dvoch ústredných domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagácia Rakúska ako dovolenkovej destinácie.