Please choose Language or Country
or

Predalpie

Krajina na okraji – resp. „pred“ Alpami je už od pradávna známa viac ako poľnohospodárska oblasť, v ktorej sa pestuje obilie, chová hovädzí dobytok a darí sa ovociu.
V Rakúsku majú Alpy dve "Predalpia": Významnejšie severné územie, s rovinatým a pahorkatinovým profilom, rozprestierajúce sa medzi severným okrajom Álp a českým masívom, resp. Dunajom, siahajúce od územia Salzburger Flachgau cez hornorakúske územie povodia rieky Inn, Traun a Hausruck a dolnorakúsku oblasť muštov - Mostviertel až po Tullnskú panvu. Juhovýchodné predalpie zahŕňa časti pahorkatín južného Burgenlandska a východoštajerskej pahorkatiny.

V priebehu geologických období boli v predhoriach Álp usadeniny z hliny, piesku a štrku, ktorých výška dosahovala až 5.000 m, a vznikli z nich rozsiahle štrkopieskové platne, ako napr. plošina Traun-Enns-Platte. Za svoju konečnú podobu vďačí predalpie dobám ľadovým. Dnes je predalpie územím úrodných polí a pasienkov, hlavne na severe, kde ponúka živobytie „pšeničným“ a „muštovým“ roľníkom. V tomto období pretvára výzor a scenériu krajiny príslušná poľnohospodárska výroba so štýlom života a výstavby obytných sídiel  roľníkov.

zobraziť autorské práva

Hlavným cieľom dvoch ústredných domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagácia Rakúska ako dovolenkovej destinácie.