Please choose Language or Country
or

Štátne zriadenie a obyvateľstvo

Rakúsko je spolkovou krajinou – federatívnou republikou na báze parlamentnej demokracie
Rakúsko, ktorého celková rozloha je 83.858 km2, je rozdelené na 9 samostatných Spolkových krajín. Každá z nich má vlastnú vládu. Spoločný zákonodarný orgán je dvojkomorový a tvorí ho: Nationalrat (Národná rada) a Bundesrat (Spolková rada).
Rakúsko je členom Európskej únie, OSN a väčšiny k OSN prináležiacich organizácií.

Z celkového počtu 8 mil. obyvateľov uvádza ako materinský jazyk nemčinu 98%. Na juhu a východe rakúskeho územia žijú príslušníci šiestich v Rakúsku úradne uznaných národnostných skupín (burgenlandskí Chorváti, Rómovia, Slováci, Slovinci, Česi a Maďari).

Celých 74 % Rakúšanov sa hlási k rímsko-katolíckej viere, 5 % obyvateľov k protestantom a zvyšok tvoria príslušníci iných vierovyznaní.

Ďalšie informácie:

Österreich-Lexikon: www.aeiou.at
Ministerstvo zahr. vecí Rakúska: www.bmaa.gv.at
Úrad spolkového kancelára: www.austria.gv.at

zobraziť autorské práva

Hlavným cieľom dvoch ústredných domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagácia Rakúska ako dovolenkovej destinácie.