Please choose Language or Country
or

alpannonia® – túry bez hraníc

Z takmer hornatého Semmeringu až po panónsku rovinu a Maďarsko: to je turistický chodník alpannonia®. Garantujeme turistickú radosť bez hraníc.
 
120 km dlhý je turistický chodník cez výšky a panorámy z Rakúska do Maďarska. Celkovo sa skladá zo šiestich denných etáp (à 15–21 km) od aplskej krajiny Semmeringu cez lesnaté kopce Bernstein a Günser až po rovinaté vinohrady pri Köszegu v Maďarsku.

Regionálna originalita pritom stojí absolútne v centre záujmu zážitkov: od výberu vyhliadok a odpočívadiel, až po  pohostenie nadšencov turistiky. Početní hostitelia ponúkajú priamo na ceste skutočné príbehy, ako aj výborné lahôdky. „Prekračovať hranice“ je filozofiou projektu alpannonia®, ktorý zaujme jedinečnými obrazmi krajiny, regionálnym charakterom a národnými odlišnosťami.
 
www.alpannonia.at  
 

zobraziť autorské práva

Hlavným cieľom dvoch ústredných domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagácia Rakúska ako dovolenkovej destinácie.