Please choose Language or Country
or

Pošta & Telekomunikácie

Nasledujúce riadky obsahujú kadečo užitočné o poštách, ich prevádzkových hodinách, tarifách a o telefonovaní!
Prevádzkové hodiny pôšt / poštovné
Pobočky pôšt majú rozličnú prevádzkovú dobu, s ktorou klientov oboznamujú priamo na vchode, na tabuli prevádzkových hodín. Vo veľkých mestách sú niektoré prevádzky pošty otvorené i v noci, v sobotu, nedeľu ba i vo sviatok, ale so zredukovanou ponukou služieb.

Poštovné:
Dopisy do zahraničia sa môžu odosielať dvoma spôsobmi:
Priority (najrýchlejší spôsob doručenia) a Economy (síce lacnejší, ale dlhšie trvajúci spôsob doručenia) a poštovné závisí i od vzdialenosti (2 geografické zóny): Európa a svet.
Dopisy s hmotnosťou do 20 g (štandard) prepravuje pošta v tarifnej triede Priority bez príplatku.

Tarify: dopisy so štandardnou hmotnosťou a pohľadnice :

Priority
do 20 g: 0,65 Eur pre Európu, 1,40 Eur pre svet
do 50 g: 1,30 Eur pre Európu,  2,05 Eur pre svet

Economy
do 50 g: 1,15 Eur pre Európu, 1,40 Euro pre svet

Vo vnútroštátnom poštovom styku sa nerozlišuje medzi tarifom "Priority" a "Economy".

Tarify tuzemsko:
Štandardný dopis do 20 g; pohľadnice: 0,55 Eur
do 50 g: 0,75 Eur

Známky predávajú všetky pobočky pošty, schránky pošty sú žlté, ak ich zdobí červený pás, môžete sa spoľahnúť, že ich pošta vyprázdni aj v nedeľu a počas dní pracovného voľna.

Telefón
Telekom austria ponúka rôzne tarifné modely, poplatky za hovory sú odstupňované podľa dennej doby a „vzdialenosti“ do volanej siete.

Telefónne automaty na mince alebo predplatené karty rakúskych telekomunikácií - Telekom Austria –poznajú v rámci vnútroštátneho styku jedinú zónu (celé územie krajiny) a žiadnu časovú tarifikáciu podľa doby, kedy hovor prebieha. Karty do automatov predávajú poštové úrady a trafiky.

V Rakúsku ponúka služby i celý rad iných providerov, ponúkajúcich služby v pevnej i mobilnej sieti, s rozličnými tarifami.
Mobilné siete:
Mobilné GSM telefóny v Rakúsku fungujú a môžu sa i používať. Prevádzka GSM sietí prebieha v rozsahu 900 a 1800 MHz.

CB-rádiotelefóny, služby rádioamatérom:
Bližšie info na túto tému: Telekomunikačný úrad
 

Odporúčanie redakcie: Smartphone aplikácie pre Vašu dovolenku v Rakúsku

zobraziť autorské práva

Hlavným cieľom dvoch ústredných domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagácia Rakúska ako dovolenkovej destinácie.